Så här använder du e-böcker
Anvisningar för hur du använder e-böcker och elektroniska tidskrifter.

Helsingfors universitets bibliotek anskaffar e-böcker från olika tjänsteleverantörer och förlag, både som enskilda inköp och som bokpaket. Bokpaketen innehåller ofta hundratals e-böcker. Tjänsteleverantörerna och förlagen bestämmer själva hur just deras böcker får användas. För e-böckerna anskaffas licenser som biblioteket förhandlar om med de olika förlagen. Detta innebär att till exempel de olika användargränssnitten för e-böckerna, lånetider och antalet användare som kan läsa böckerna samtidigt varierar något beroende på tjänsteleverantör och förlag. Biblioteket strävar alltid efter att skaffa de bästa möjliga licenserna som till exempel inte begränsar antalet användare.

Sök efter e-böcker på samma sätt som du söker efter tryckt material, genom att söka i Helka. Du kan också bläddra bland e-böckerna enligt ämne med hjälp av BookNavigator. Du kan läsa e-böckerna som Helsingfors universitets bibliotek har anskaffat i din webbläsare eller genom att ladda ner dem till en egen apparat. För att kunna läsa e-böcker i din webbläsare behöver du tillgång till internet en pdf-läsare (de flesta av e-böckerna är pdf-filer) en uppdaterad webbläsare, till exempel Firefox, Chrome eller Safari ett läsprogram (om du vill ladda ner e-böcker till din dator), det program som används mest är Adobe Digital Editions.

Det är möjligt att läsa alla bibliotekets e-böcker på mobila enheter, men alla e-böcker går inte att ladda ner på en mobil enhet.

Läs­pro­gram för mo­bi­la en­he­ter

För att kunna läsa e-böcker måste du ha ett program avsett för att läsa e-böcker på din mobila enhet, till exempel Aldiko eller Adobe Digital Editions.

iPad och iP­ho­ne  

Installera Aldiko Appen från App Store. Appen är gratis.

Android         

Installera Aldiko från Google Play Store. Appen är gratis.

Om du vill ladda ner en e-bok till din dator behöver du ett läsprogram avsett för e-böcker. Det program som används mest är Adobe Digital Editions. Programmet är gratis och du kan ladda ner det från Adobes webbplats.

  • Om du vill läsa en e-bok du lånat på flera olika apparater måste du auktorisera läsprogrammet med Adobe-ID. Efter att du auktoriserat programmet kan du överföra e-boksfilen från en apparat till en annan och öppna den på olika apparater med ditt Adobe-ID. E-boksfilen sparas i mappen "My Digital Editions", om inställningarna inte ändrats.
  • Den apparatspecifika auktoriseringen i Adobe Digital Editions kan upphävas med tangentkombinationen Ctrl+Shift+D. På Mac-datorer är kombinationen Command+Shift+D.

Det finns också e-boksläsare eller läsplattor som är avsedda för att läsa e-böcker, till exempel Amazon Kindle, Kobo och PocketBook. Fördelarna med att använda e-boksläsare istället för mobila enheter är att de har lång batteritid, batteriet i en e-boksläsare kan till och med räcka flera veckor utan att behöva laddas.

E-boksläsare är ofta bundna till tillverkarens egen butik (Amazon), men med nyare e-boksläsare kan man också läsa böcker som laddats till Adobe Digital Editions. För att kunna göra detta behöver du ett Adobe-ID med vilket du auktoriserar den dator du använder för att ladda ner e-boken. E-boksläsaren ansluts till datorn med usb, varefter Adobe Digital Editions frågar om du också vill auktorisera e-boksläsaren. Efter att du gjort det kan du överföra e-boksfilen till e-boksläsaren, till exempel till din Kobo, och läsa e-boken i e-boksläsarens eget program.