Lokaler och utrustning för forskning

Det laboratorier som finns tillgängliga för forskare är utrustade med de viktigaste redskapen som behövs för analysering.

Motorbåtarna och snöskotern (i vissa fall också en bil) kan reserveras för användning i forskningsarbetet. Förfrågningar och bokningar gällande lokalerna görs via servicekoordinatorn. Förfrågningar och bokningar angående maskiner och utrustning görs via laboratorieteknikern.

Laboratorier och utrustning

Det finns sex laboratorier som forskare kan använda, varav fyra finns i huvudbyggnaden.

 • marklaboratorium
 • fysiologiskt laboratorium
 • histologiskt laboratorium
 • laboratorium för mikroskopering etc.

I marklaboratoriet kan man utföra “grövre” analyser och till exempel hantera jordmån och infångade djur.

I laboratoriet finns den viktigaste utrustningen som krävs för analyser; vågar, centrifuger, dragskåp och skåp med laminärt flöde, pH- och konduktivitetsmätare, en liten autoklav, värmemantel, maskin för tillverkning av torr-is, vattendestillator, spektrofotometer, värmeskåp, lågtemperaturfrys, spegelstereoskop och mikroskop. Vid ett av laboratorierna finns ett kylrum för prover och ett frysrum. Dessutom kan man låna kamera, kikare och teleskop på stationen. 

Fordon

De som bedriver forskning på stationen kan boka följande:

 • två paketbilar (bilar för nio personer)
 • två personbilar (bilar för fem personer)
 • släpvagn
 • Busterbåt och tre motorbåtar
 • snöskoter och släde
 • cyklar
 • skidor och exkursionstillbehör 

För användning av bil uppbärs kilometerersättning enligt gällande lagstiftning. Motorfordonen kan endast reserveras för forskningsarbete.

Kemikalier och forskningstillstånd

Kemikalier

Forskarna skaffar själv de kemikalier som behövs i laboratorieanalyserna. Stationen skaffar de kalibreringsvätskor som behövs i laboratoriet. 

Forskningstillstånd 

Om du planerar att forska i terrängen runt Kilpisjärvi, ansök om forskningstillstånd för skyddsområdena. Ansök om tillstånden hos Forststyrelsen flera månader innan du inleder forskningen. Tillstånd behövs alltid när forskning bedrivs i Malla naturreservat, Saana naturskyddsområde och Saana lundskyddsområde samt Annjalonji naturskyddsområde. Det är bra att kontakta Forststyrelsen också ifall forskningsområdena ligger utanför skyddsområdena.