Food, health and wellbeing

Inom temaområdet forskas om praxis och betydelser i samband med livsmedelskonsumtion, ätande och hälsovård, och olika livsmedels- och hälsopolitiska fenomen. Målet är att förstå konsumenternas beteende och uppfattningar om mat och hälsa, undersöka samhällslivets olika delområden ur konsumenternas och konsumtionens perspektiv och bedöma hur samhälleliga förändringar påverkar konsumenternas ställning och beteende.

Betraktelsesätten grundar sig på konsumtions- och hälsosociologi, vetenskapsteori, forskning i vetenskap ock teknologi och hälsoförvaltningsvetenskap. I forskningen tillämpas både kvalitativa och kvantitativa metoder och forskningsmaterialen omfattar olika historiska och nutida dokument och texter, intervjuer och gruppsamtal samt enkäter och statistiska data. Under den senaste tiden har man bl.a. undersökt lekmäns och experters diskurser om mat och hälsorelaterade ämnen, olika sätt att styra människors matvanor och sätt att sköta om sin hälsa och därmed relaterade kontroverser, praxis och betydelser i samband med viktkontroll, hållbar och politisk livsmedelskonsumtion i Finland och övriga Norden, och livsmedlens prisstrukturer.

I pågående forskningsprojekt undersöker man hållbart ätande och dess föregångare (projektet POPRASUS), livsmedelskonsumtionens strukturer och förändringar i dessa (RUOMU) och utvecklar nya analysgrepp för sociala medier genom att använda nya fenomen i anknytning till mat och ätande som exempel (SSMA).

Forskare
Mikko Jauho, Mari Niva, Essi Pöyry, Minna Kaarakainen, Nina Kahma

Pågående projekt

 • Politics, practices and the transformative potential of sustainable diets (POPRASUS, funded by the Academy of Finland, begins September 2016), in collaboration with the University of Tampere and Finnish Environment Institute
  • PI: Piia Jallinoja, researchers: Mikko Jauho, Mari Niva
 • Changing structures and competition issues in the Finnish food markets  (Ruomu, 2016-2019)
  • PI: Mari Niva, researchers: Kristiina Aalto
 • Smarter Social Media Analytics (funded by Tekes, 2016-2018)
  • PI: Piia Jallinoja, researchers (at Faculty of Social Sciences): Mikko Jauho, Salla Laaksonen, Essi Pöyry, Mika Pantzar

Tidigare projekt

 • Fat in food, fat in bodies (FAT, funded by the Academy of Finland, 2012 – 2015), in collaboration with the Unversity of Jyväskylä and National Institute for Health and Welfare (THL)
 • Beans in Finnish dinner table (2012 – 2014, Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama), yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa, seepublications
 • Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa (2013 – 2016, Makeran rahoittama), yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa
 • Food in Nordic Everyday Life: A comparative survey of change and stability in eating patterns (2011 – 2015, funded by NOS-HS), in collaboration with the Unversities of Copenhagen and Gothenburg and SIFO (National Institute for Consumer Research, Oslo)

Urval av publikationer