Utveckling av forskar identiteten: att stärka strategier för forskningen i samhället (rid-ssiss)

RID-SSISS-projektets målsättning är inte bara att hjälpa yngre forskare, det vill säga doktorander och personer med post-dok anställningar, att utvecklas som forskare.

Projektet strävar efter att förse personer med en doktorand eller post-dok anställning med pedagogiska resurser för att förvärva de fördjupade kompetenser och färdigheter de behöver för att fungera som forskare i en komplex och tvärvetenskapligt konkurrensbetonad kontext. Denna komplexa kontext kräver en ny slags förståelse av forskning och även en ny slags forskarprofil. RID-SSISS projektet strävar efter att bidra med denna förståelse genom dess design, implementering och spridning av utbildning och andra slags pedagogiska resurser. Utöver detta finns det ännu ett mervärde av RID-SSISS projektet, eftersom projektet befrämjar deltagande forskning och innovativa forskningsansökningar som stöder tvärvetenskaplig forskning mellan doktorander och post-doks.

Projekt team

Koordinator: Professor Montserrat Castilló, Universidad Ramon Llull, Catalunia

Forskningsledare, professor Erika Löfström, Helsingfors universitet

Forskningsledare, professor Kirsi Pyhältö, Helsingfors universitet

Forskningsledare, professor Professor Lynn McAlpine

Projektforskare: Anu Tammeleht, doktorand vid Helsingfors universitet

Doktorand Solveig Cornér, Helsingfors universitet

Projekt aktiviteter

Projektet strävar efter att omdefiniera rollen för yngre forskare, samt att utveckla deras identitetsuppfattning genom följande dimensioner av kunskapsmål:

1. Att formge, skapa och bedöma interaktiva forskningsbaserade resurser på nätet för att hjälpa yngre forskare (doktorander och post-dok forskare) med löpande samarbete och koordinering med handledare, med forskningsgrupper och andra akademiska nätverk, samt stöd i deras vetenskapligt skrivande, forskningsetik och integritet och med hjälp av strategier för att de utvecklar uthållighet och med stöd av resurser för att reglera känslor.

2. Att utveckla, validera och producera digitala verktyg som bidrar till att utveckla yngre forskares identitet och karriär möjligheter, samt genom att delta och knyta kontakter i den akademiska gemenskapen.

3. Att synliggöra betydelsen av en forskaridentitet och karriärutveckling inom det Europeiska vetenskapliga samfundet genom att erbjuda digitala verktyg, genom att demonstrera och sprida beprövade metodologier, verktyg och god praxis och att uppmärksamma utmaningarna för yngre forskare i att främja sin karriär.

Presentationer and publikationer

Presentationer Researcher Identity Development project

Publikationer Researcher Identity Development project publications

Länkar https://www.researcher-identity.com/project

Samarbete och finansiering

Finansiering ERASMUS + Strategic Partnerships, projekt referens: 2017-1-ES01-KA203-038303 Period: 2017-2020

Samarbete Universidad Ramon Llull (Coordinator) Helsingfors universitet

University of Lancaster Uleåborgs universitet Tallinns universitet

Kontakt information

Professor Kirsi Pyhältö, kirsi.pyhalto@helsinki.fi

Professor Erika Löfström, erika.lofstrom@helsinki.fi

Alla team medlemmar: https://www.researcher-identity.com/team