Upp & repa

För att lära sig ett nytt språk behöver man inte i början alltid ha böcker, pennor, surfplattor eller mobiler.

Det behövs egentligen bara en språkguide som ger en modell och en elev som vill upprepa. Och massor av humor! Upp & Repa-metoden är skapad för att påminna dig om vad som är viktigast i språkinlärning. Att prata och leka är grunden till allting! Med Upp & Repa-metoden lär man sig att prata, inte skriva. Med hjälp av ett färdigt manus kan språkguiden skapa ett undervisningspass där varje minut används för att lära sig språket och att våga tala.

Upp & Repa-metoden

Upp & Repa är ett projekt och ett material, vars syfte är att stimulera barn och vuxna att kommunicera på svenska. Materialet består av manuskript, videoklipp och en omfattande handbok för att illustrera användningen av metoden. Undervisningspassen är baserade på TOISTO-metoden utvecklad av docent Maria Ahlholm. TOISTO utvecklades hösten 2015 för att användas inom finskundervisningen för asylsökare, med målet att skapa en metod som passar alla nyanlända oavsett deras språkliga bakgrund eller utbildning. Upp & Repa har anpassat metoden för att hjälpa nybörjare att lära sig svenska. För alla som vill lära sig ett vardagsspråk är det viktigast att först koncentrera sig på det muntliga språket och att lyssna och upprepa de vanligaste fraserna.

Utvecklat för nybörjare

Upp & Repa-materialet är utvecklat för nybörjare i svenska och målgruppen är både barn och vuxna. Videorna och materialet kan användas t.ex. av lärare för att designa sin egen språkundervisning. Med hjälp av videoklipp och ett noggrant manus är det lätt för lärare, bibliotekarier, ungdomsledare och andra intresserade att hålla ett språkpass för en nybörjargrupp i svenska.

Handbok och videomaterial

Upp & Repa-handboken

Upp & Repa-metoden stöds av en omfattande handbok, som hjälper dig börja använda metoden för språkinlärning.

Du kan ladda ner en elektronisk version av handboken här: 

 

Upp & Repa-introvideo

Vill du veta mer om Upp & Repa-metoden? Kolla in introduktionsvideon här: 

Undervisningspass - struktur

Struktur för Upp & Repa-passen

Varje Upp & Repa-pass följer samma struktur. Här nedan kan du se strukturen som används för varje pass. 

1. Hälsning och presentationsrunda 

2. Dagens mål: Vad ska vi lära oss idag? 

3. Dagens ordlista presenteras 

4. Den talande ordroboten presenteras

5. Orden övas: upprepning, upprepning, upprepning 

6. Dagens dialog presenteras 

7. Dialogen övas: upprepning, upprepning, upprepning 

8. Passet avslutas: Vad har vi lärt oss idag?

9. Tack och applåd 

10. Dagens ordlista delas ut

Undervisningspass - exempel

För att komma igång har vi skapat tre exempel på undervisningspass, för att ge dig en modell för hur undervisningspassen kan byggas upp. Klicka på länkarna eller kolla på videorna nedan för att få mer information om varje pass. 1. Vem är du?

 

2. Vad är klockan? 

 

3. Jag tar bussen

Projektets mål

Projektets mål är att stimulera barns och vuxnas kommunikation på svenska. Inom projektet produceras video- och stödmaterial som kan användas för undervisning i svenska. Materialet är lämpligt för olika åldersgrupper och kan lätt anpassas till allt från förstaklassare till vuxna. Målet är att göra det lätt och roligt att lära sig baskunskaperna i svenska i skolor, fritidsverksamhet och vuxenutbildning. Att fungera som ledare för en språkgrupp kräver ingen utbildning. Metoden är lätt att använda för alla som är intresserade av att fungera som ledare för barn och vuxna som snabbt och lätt lär sig fraser för daglig kommunikation på svenska.

Projektgrupp

Projektledare Kirsi Wallinheimo, Helsingfors universitet, kirsi.wallinheimo@helsinki.fi

 

Maria Ahlholm, Helsingfors universitet

Gunilla Holm, Helsingfors universitet

Marjo Savijärvi, Helsingfors universitet

Anna Slotte, Helsingfors universitet

Christina Öström, Helsingfors universitet

Charlotta Järf, Helsingfors universitet

 

Videoproduktion:

Simon Bergholm, film www.simonbergholm.com 

Henrik Von Martens, assistent

Samarbete och finansiering

Projektet finansieras av Svenska folkskolans vänner rf och Helsingfors universitet. 

I samarbete med:

Årskurs 4 i Viks övningsskola vid Helsingfors universitet och lektor Anne Ainoa

Sebastian Holsti

Benjamin Kimpimäki

Kontakta oss

Kirsi Wallinheimo | kirsi.wallinheimo@helsinki.fi

Maria Ahlholm | maria.ahlholm@helsinki.fi