Titta in-kurs i pedagogik: Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo, professor Erika Löfström och projektassistent Benjamin Kimpimäki har under hösten 2020 utvecklat en MOOC (Massive Open Online Course) i pedagogik. Kursen “Titta in-kurs i pedagogik: Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa” erbjuds vid Helsingfors Öppna universitet. Ansvariga läraren för MOOC-kursen under våren 2021 är Lina Lindström.

Kan ni berätta närmare vad kursen handlar om och vem den riktar sig till?

Titta in-kurs i pedagogik: Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa behandlar de grundläggande pedagogiska begreppen och aktuella utbildningsfrågor samt utbildningens roll i olika sociala och kulturella sammanhang. MOOC-kursen är en del av en bredare kurs (Introduktion till pedagogik 5 sp), som är en obligatorisk kurs i de grundläggande studierna inom utbildningsområdet. Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning fungerar som kursens ledande röda tråd och binder samman helheten. Dessutom introducerar kursen kraven på vetenskapligt skrivande och etiska regler.

Titta in-kursen är speciellt till för hen som är intresserad av pedagogik och undervisning. Och om man tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.

För oss som jobbar med denna kurs är det också ett ypperligt sätt att sprida kunskap och forskning om pedagogik och undervisning till samhället.  

Kan vem som helst ta kursen eller behöver man ha vissa förutsättningar?

MOOC-materialet är öppet för alla och man kan börja kursen flexibelt när som hellst. Man kan delta och göra deluppgifterna utan kursanmälan.

Om man vill genomföra kursen och få en prestationsanteckning (2 studiepoäng) i Helsingfors universitets studieregister då ska man anmäla sig till Öppna universitetet och betala studieavgiften.

Hur länge tar det att gå genom kursen?

Det är beräknat att det tar c. 54 timmar att genomföra hela paketet. Kursen är indelad i tre moduler som behandlar tre centrala teman i förhållande till utbildning: mångfald, flerspråkighet och social rättvisa.

Man kan antingen "titta in" i modulerna i vilken ordning som helst, eller avlägga dem i den ordningen de är uppställda.

Inom modulerna hittar man videoföreläsningar, korta flervalsuppgifter på basen av föreläsningarna, artiklar att läsa och diskussionsforum på basen av litteraturen. Då man gjort alla uppgifter inom en modul kommer man även åt en sammanfattning av modulen.

Om man vill få 2 sp registrerade för kursen ska man först anmäla sig till Öppna universitetet och sedan får man tillgång till en avlutande reflektionsuppgift.   

Det låter enkelt och behändigt! Vilka tekniska kunskaper och redskap behöver man?

Allt man behöver är en uppkopplad dator och länken till MOOC-kursen till att börja med. För att se på videorna kan det vara bra att ha hörlurar.

Vad var det mest spännande när ni jobbade med att utveckla kursen?

Det är alltid spännande att utveckla något nytt. Och att utveckla en MOOC-kurs på bara två månader var av något helt annat än att planera en traditionell kurs med distansuppgifter på nätet. Hela “maskineriet” bakom en MOOC-kurs är relativt stort. Vi samarbetade med teamet I Öppna universitetet och föreläsarna på MOOC-kursen. Det var spännade att se hur vi jobbade tillsammans under en intensiv tidsperiod och att kursen blev färdig. En fördel var att vi var ett arbetslag som delade brinnade intresset för pedagogik och en styrka var att vi hade bra och nära relation och dialog med föreläsarna.  

Läs vidare och anmäl dig här

 

Kan ni berätta närmare vad kursen handlar om och vem den riktar sig till?

Titta in-kurs i pedagogik: Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa behandlar de grundläggande pedagogiska begreppen och aktuella utbildningsfrågor samt utbildningens roll i olika sociala och kulturella sammanhang. MOOC-kursen är en del av en bredare kurs (Introduktion till pedagogik 5 sp), som är en obligatorisk kurs i de grundläggande studierna inom utbildningsområdet. Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning fungerar som kursens ledande röda tråd och binder samman helheten. Dessutom introducerar kursen kraven på vetenskapligt skrivande och etiska regler.

Titta in-kursen är speciellt till för hen som är intresserad av pedagogik och undervisning. Och om man tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.

För oss som jobbar med denna kurs är det också ett ypperligt sätt att sprida kunskap och forskning om pedagogik och undervisning till samhället.  

Kan vem som helst ta kursen eller behöver man ha vissa förutsättningar?

MOOC-materialet är öppet för alla och man kan börja kursen flexibelt när som hellst. Man kan delta och göra deluppgifterna utan kursanmälan.

Om man vill genomföra kursen och få en prestationsanteckning (2 studiepoäng) i Helsingfors universitets studieregister då ska man anmäla sig till Öppna universitetet och betala studieavgiften.

Hur länge tar det att gå genom kursen?

Det är beräknat att det tar c. 54 timmar att genomföra hela paketet. Kursen är indelad i tre moduler som behandlar tre centrala teman i förhållande till utbildning: mångfald, flerspråkighet och social rättvisa.

Man kan antingen "titta in" i modulerna i vilken ordning som helst, eller avlägga dem i den ordningen de är uppställda.

Inom modulerna hittar man videoföreläsningar, korta flervalsuppgifter på basen av föreläsningarna, artiklar att läsa och diskussionsforum på basen av litteraturen. Då man gjort alla uppgifter inom en modul kommer man även åt en sammanfattning av modulen.

Om man vill få 2 sp registrerade för kursen ska man först anmäla sig till Öppna universitetet och sedan får man tillgång till en avlutande reflektionsuppgift.   

Det låter enkelt och behändigt! Vilka tekniska kunskaper och redskap behöver man?

Allt man behöver är en uppkopplad dator och länken till MOOC-kursen till att börja med. För att se på videorna kan det vara bra att ha hörlurar.

Vad var det mest spännande när ni jobbade med att utveckla kursen?

Det är alltid spännande att utveckla något nytt. Och att utveckla en MOOC-kurs på bara två månader var av något helt annat än att planera en traditionell kurs med distansuppgifter på nätet. Hela “maskineriet” bakom en MOOC-kurs är relativt stort. Vi samarbetade med teamet I Öppna universitetet och föreläsarna på MOOC-kursen. Det var spännade att se hur vi jobbade tillsammans under en intensiv tidsperiod och att kursen blev färdig. En fördel var att vi var ett arbetslag som delade brinnade intresset för pedagogik och en styrka var att vi hade bra och nära relation och dialog med föreläsarna.  

Läs vidare och anmäl dig här

 

Kan ni berätta närmare vad kursen handlar om och vem den riktar sig till?

Titta in-kurs i pedagogik: Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa behandlar de grundläggande pedagogiska begreppen och aktuella utbildningsfrågor samt utbildningens roll i olika sociala och kulturella sammanhang. MOOC-kursen är en del av en bredare kurs (Introduktion till pedagogik 5 sp), som är en obligatorisk kurs i de grundläggande studierna inom utbildningsområdet. Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning fungerar som kursens ledande röda tråd och binder samman helheten. Dessutom introducerar kursen kraven på vetenskapligt skrivande och etiska regler.

Titta in-kursen är speciellt till för hen som är intresserad av pedagogik och undervisning. Och om man tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.

För oss som jobbar med denna kurs är det också ett ypperligt sätt att sprida kunskap och forskning om pedagogik och undervisning till samhället.  

Kan vem som helst ta kursen eller behöver man ha vissa förutsättningar?

MOOC-materialet är öppet för alla och man kan börja kursen flexibelt när som hellst. Man kan delta och göra deluppgifterna utan kursanmälan.

Om man vill genomföra kursen och få en prestationsanteckning (2 studiepoäng) i Helsingfors universitets studieregister då ska man anmäla sig till Öppna universitetet och betala studieavgiften.

Hur länge tar det att gå genom kursen?

Det är beräknat att det tar c. 54 timmar att genomföra hela paketet. Kursen är indelad i tre moduler som behandlar tre centrala teman i förhållande till utbildning: mångfald, flerspråkighet och social rättvisa.

Man kan antingen "titta in" i modulerna i vilken ordning som helst, eller avlägga dem i den ordningen de är uppställda.

Inom modulerna hittar man videoföreläsningar, korta flervalsuppgifter på basen av föreläsningarna, artiklar att läsa och diskussionsforum på basen av litteraturen. Då man gjort alla uppgifter inom en modul kommer man även åt en sammanfattning av modulen.

Om man vill få 2 sp registrerade för kursen ska man först anmäla sig till Öppna universitetet och sedan får man tillgång till en avlutande reflektionsuppgift.   

Det låter enkelt och behändigt! Vilka tekniska kunskaper och redskap behöver man?

Allt man behöver är en uppkopplad dator och länken till MOOC-kursen till att börja med. För att se på videorna kan det vara bra att ha hörlurar.

Vad var det mest spännande när ni jobbade med att utveckla kursen?

Det är alltid spännande att utveckla något nytt. Och att utveckla en MOOC-kurs på bara två månader var av något helt annat än att planera en traditionell kurs med distansuppgifter på nätet. Hela “maskineriet” bakom en MOOC-kurs är relativt stort. Vi samarbetade med teamet I Öppna universitetet och föreläsarna på MOOC-kursen. Det var spännade att se hur vi jobbade tillsammans under en intensiv tidsperiod och att kursen blev färdig. En fördel var att vi var ett arbetslag som delade brinnade intresset för pedagogik och en styrka var att vi hade bra och nära relation och dialog med föreläsarna.  

Läs vidare och anmäl dig här

 

Kan ni berätta närmare vad kursen handlar om och vem den riktar sig till?

Titta in-kurs i pedagogik: Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa behandlar de grundläggande pedagogiska begreppen och aktuella utbildningsfrågor samt utbildningens roll i olika sociala och kulturella sammanhang. MOOC-kursen är en del av en bredare kurs (Introduktion till pedagogik 5 sp), som är en obligatorisk kurs i de grundläggande studierna inom utbildningsområdet. Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning fungerar som kursens ledande röda tråd och binder samman helheten. Dessutom introducerar kursen kraven på vetenskapligt skrivande och etiska regler.

Titta in-kursen är speciellt till för hen som är intresserad av pedagogik och undervisning. Och om man tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.

För oss som jobbar med denna kurs är det också ett ypperligt sätt att sprida kunskap och forskning om pedagogik och undervisning till samhället.  

Kan vem som helst ta kursen eller behöver man ha vissa förutsättningar?

MOOC-materialet är öppet för alla och man kan börja kursen flexibelt när som hellst. Man kan delta och göra deluppgifterna utan kursanmälan.

Om man vill genomföra kursen och få en prestationsanteckning (2 studiepoäng) i Helsingfors universitets studieregister då ska man anmäla sig till Öppna universitetet och betala studieavgiften.

Hur länge tar det att gå genom kursen?

Det är beräknat att det tar c. 54 timmar att genomföra hela paketet. Kursen är indelad i tre moduler som behandlar tre centrala teman i förhållande till utbildning: mångfald, flerspråkighet och social rättvisa.

Man kan antingen "titta in" i modulerna i vilken ordning som helst, eller avlägga dem i den ordningen de är uppställda.

Inom modulerna hittar man videoföreläsningar, korta flervalsuppgifter på basen av föreläsningarna, artiklar att läsa och diskussionsforum på basen av litteraturen. Då man gjort alla uppgifter inom en modul kommer man även åt en sammanfattning av modulen.

Om man vill få 2 sp registrerade för kursen ska man först anmäla sig till Öppna universitetet och sedan får man tillgång till en avlutande reflektionsuppgift.   

Det låter enkelt och behändigt! Vilka tekniska kunskaper och redskap behöver man?

Allt man behöver är en uppkopplad dator och länken till MOOC-kursen till att börja med. För att se på videorna kan det vara bra att ha hörlurar.

Vad var det mest spännande när ni jobbade med att utveckla kursen?

Det är alltid spännande att utveckla något nytt. Och att utveckla en MOOC-kurs på bara två månader var av något helt annat än att planera en traditionell kurs med distansuppgifter på nätet. Hela “maskineriet” bakom en MOOC-kurs är relativt stort. Vi samarbetade med teamet I Öppna universitetet och föreläsarna på MOOC-kursen. Det var spännade att se hur vi jobbade tillsammans under en intensiv tidsperiod och att kursen blev färdig. En fördel var att vi var ett arbetslag som delade brinnade intresset för pedagogik och en styrka var att vi hade bra och nära relation och dialog med föreläsarna.  

Läs vidare och anmäl dig här