ENERI - Det europeiska nätverket för forskningens etik och integritet

Det europeiska nätverket för forskningens etik och integritet (ENERI) är etablerat för att fungera som en plattform för aktörer inom vetenskapsområdena forskningsetik och integritet i forskningen.

Forskningens tillförlitlighet och trovärdighet är inte enbart hänvisad till dess excellens och produktivitet, utan även till aktörernas medvetenhet av högkvalitativ forskningsetik, samt deras uppdrag och ansvar att följa kodexen för god forskningssed.

Ämnesområdena forskningsetik och integritet i forskningen är en kombination av allmänna etiska reflektioner och etik och juridik som akademiska discipliner. Dessa ämnesområden omfattar olika forskningsaktiviteter, forskarnas moraluppfattning, normativ policy gällande finansiärer, samt olika slags etiska förväntningar från samhället. ENERI nätverket är bildat av redan existerande nätverk. Det vill säga, ENERI baserar sig på redan initierade projekt och infrastrukturer som tidigare framgångsrikt har utvecklat riktlinjerna för delad information, samt på kompetensutveckling och lärande. Etikprövningsnämnder, ombudspersoner, etiska delegationer och andra stödtjänster är inrättade organ som övervakar och assisterar processer för god och etisk forskningssed.

Således har Det Europeiska Expertnätverket för Forskningsintegritet (ENRIO) och Det Europeiska Nätverket för Etikprövningsnämnder (EUREC) gemensamt initierat ENERI. ENERI är ett samarbete för experter inom ämnesområdena forskningsetik inom högre utbildning (RE), ett samarbete för experter inom ansvarsfull forskning och innovation (RRI), ett samarbete för allmänpraktiker/lärare inom undervisning av forskningsetik och ett samarbete för specialister inom IT, kommunikation och databas design.

Projekt grupp

Koordinator Prof. Dirk Lanzerath, University of Bonn Erika Löfström, Helsingfors universitet

ENERI projektets delmoment, som fokuserar på utbildningen av kompetensutveckling och lärande för etiska experter, leds av Helsingfors universitet.

Projekt aktiviteter

· ENERI aktiviteter

· Arbetsmöten med externa intressenter

· Seminarier inom forskningsintegritet

· Seminarier inom forskningsetik, Mars 2019

· Manual för forskningsetik och forskningsintegritet (under utveckling)

· Web-baserat utbildningsmaterial för forskningsetik och forskningsintegritet (under utveckling)

Publikationer, presentationer

Löfström, E., Kyllönen, S., ., Čekanauskaitė, A., Lukaševičienė, V., Gefenas, E, A. Expert strategies on research integrity problem-solving. Poster accepted for 6th World Conference on Research Integrity, Hong Kong, June 2-5, 2019.

Löfström, E. (2017). Presentation of ENERI in connection to keynote on university-business collaboration at the annual Ethics Day, Finnish Advisory Board on Research Integrity, Helsinki, March 15, 2017.

Föger, N. Gunsalus, C. K., Hammatt, Z., Löfström, E. & Qualkenbush, L. (2017). RIOs and dealing with research misconduct: sharing practice knowledge, needs, tips, and resources. Preconference workshop at the World Conference on Research Integrity WCRI, Amsterdam, May 28, 2017.

Lategan, L., Sempe, E., Föger, N. & Blom, F. (2017). How to set up a national or regional network for research ethics and integrity. Preconference workshop at the WCRI 2017, Amsterdam, May 28, 2017.

Charitidis, C. A. & Kavouras, P. (2017). The ENERI project and the EARTHnet initiative. 5th World Conference on Research Integrity WCRI, Amsterdam, May 28–31, 2017.

Buschbom, B. (2017). ENERI, poster at the WCRI, Amsterdam, May 30, 2017.

Shaw, D. (2017). Researcher perspectives on raising concerns. 5th World Conference on Research Integrity WCRI, Amsterdam, May 28–31, 2017.

Shaw, D. (2017). Interpreting integrity: A conceptual schema. 5th World Conference on Research Integrity WCRI, Amsterdam, May 28–31, 2017.

Charitidis, C. A. & Kavouras, P. (2017). EARTHnet: An initiative to promote a research integrity framework in Greece. 2nd International DEFORM Workshop: Governance of Science and Research Integrity, Heraklion-Rethymnon, September, 6–9, 2017.

Löfström, E. (2017). Training in Research Integrity for RECs and RIOs: ENERI – Training and Capacity Building. European Network of Research Integrity Offices. Lisbon, October 2–3, 2017.

Fiodorova, N., Gefenas, E., Čekanauskaitė, A., Lekstutienė, J., Lukaševičienė, V., Löfström, E. (2017). Interaction between research ethics and research integrity: overview and analysis of situation in Lithuania and Finland. Conference "Shaping Ethics in Academia and Society: Practices in the Baltic Sea Region", Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, October 16–17, 2017.

Samarbete och finansiering

Finansiering H2020-GARRI-2015-1 CSA, Projekt nummer: 710184 Period: 2016-2019

Samarbete

1. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Coordinator)

2. Austrian Agency for Research Integrity / ENRIO

3. European Network of Research Ethics Committees EUREC

4. All European Academies (European Federation of Academies of Sciences and Humanities) ALLEA/ ALLEA, den europeiska federationen av akademier för vetenskap och humaniora

5. Vilniaus Universitetas

6. Universiteit Maastricht

7. Institute for Advanced Studies/Institut für höhere Studien und wissenschaftliche Forschung

8. Universitetet i Bergen

9. Helsingfors universitet

10. National Technical University of Athens

11. Århus universitet

Kontakt information

Professor Erika Löfström, erika.lofstrom@helsinki.fi Universitetslektor Simo Kyllönen, simo.kyllonen@helsinki.fi