Forskningsgruppen

Interaction Analysis Lab leds av Ville Harjunen. I labbet ingår även postdok Emmi koskinen, doktoranden Markus Söderman samt Professor Jan Lindström.
Ville Harjunen

Ville Harjunen är forskardoktor vid Helsingfors universitet och leder Interaction Analysis Lab.

Emmi Koskinen

Emmi Koskinen är doktor i sociologi. Koskinen disputerade våren 2022 med ämnet berättelsemottagande och anknytning i interaktioner med neurotypiska deltagare och deltagare med Aspergers syndrom. Efter det undersökte Koskinen liknande fenomen i relation till narcissistiska personlighetsdrag i det av Finlands Akademi finansierade projektet "Facing Narcissism". Koskinen har erfarenhet av att kombinera kvalitativa, samtalsanalytiska observationer med psykofysiologiska mätningar. I projektet EnTiTy fortsätter Koskinen på den här forskningslinjen samt att hon breddar undersökningsområdet med elektrofysiologiska mätningar på hjärnaktiviteten.

Markus Söderman

Söderman skrev sin pro gradu-avhandling kring språkval i digitala miljöer där han använde sig av kombinerade metoder och kunskap från flera olika ämnen. Söderman är inriktad på språkval, språksociologi och digitalt medierad kommunikation. Markus deltar i Interaction Analysis Lab som doktorand.

Jan Lindström