Forskning

Interaction Analysis Lab utför främst sin forskning i Helsingfors universitets lokaler på Mejlans campus.

Labbet förenar psykologi, sociologi och interaktionell lingvistik för att studera beteendemässiga, neurala och språkliga mikroprocesser vid mellanmänsklig interaktion. Våra metodiska tillvägagångssätt inkluderar samtalsanalys, laboratorieexperiment och elektrofysiologiska mätningar av två personer. Vårt mål är att öka den vetenskapliga förståelsen för de observerbara och dolda processerna som möjliggör ömsesidig förståelse och effektivt samarbete i samtal ansikte mot ansikte och teknologimedierad kommunikation.