Forskning

Interaction Analysis Lab utför sin forskning i Helsingfors universitets lokaler på Mejlans campus.

Labbet förenar psykologi, sociologi och interaktionell lingvistik för att studera beteendemässiga, neurala och språkliga mikroprocesser vid mellanmänsklig interaktion. Våra metodiska tillvägagångssätt inkluderar samtalsanalys, laboratorieexperiment och elektrofysiologiska mätningar av två personer. Vårt mål är att öka den vetenskapliga förståelsen för de observerbara och dolda processerna som möjliggör ömsesidig förståelse och effektivt samarbete i samtal ansikte mot ansikte och teknologimedierad kommunikation.

Vi söker svenskspråkiga testpersoner

Vi söker svenskspråkiga deltagare till forskning om ämnet engagemanget i mellanmänsklig interaktion

Vill du komma och lära känna någon ny, och samtidigt bidra till värdefull forskning kring svenskan i Finland? Vi söker nu svenskspråkiga (modersmål) testpersoner till vårt projekt som finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland. I experimentet kommer du att samtala med en person du inte känner sedan tidigare. Samtalet sker via Zoom. Undersökningen sker ändå på plats i Mejlans (Haartmansgatan 3 F). Experimentet varar högst 2,5 timmar, inklusive förberedelser. Som ersättning får du antingen 3 biobiljetter eller Wolt-krediter till ett värde av 30 €. Ersättningen är skattepliktig och anmäls till inkomstregistret (du behöver inte ta med ditt skattekort).

 

I vår forskning undersöker vi bakgrundsprocesserna i mellanmänsklig interaktion samt de psykofysiologiska elementen som finns i autentiska samtalssituationer. Vi sätter upp ett experiment där du samtalar med en annan person som du inte känner sedan tidigare. Ni samtalar om olika, på förhand bestämda ämnen samt berättar korta historier ur era egna liv. Samtidigt mäts er fysiologiska aktivitet. Aktiviteten mäts med hjälp av hjärnvågor (EEG), hjärtslag (EKG), hudens elektriska ledningsförmåga (EDA), aktiviteten i ansiktsmuskulaturen samt din kroppsposition. Vi samlar även in information som rör din personlighet och din språkbakgrund. Vi ber även dig återge olika sinnesstämningar som upplevs under undersökningens gång. Vi spelar in samtalen audio-visuellt för att kunna analysera olika mikroprocesser i interaktionen, såsom gester, ansiktsuttryck samt olika språkliga fenomen.

 

Du kan delta i experimentet om du uppfyller följande villkor:

  1. Du har inte diagnostiserats med psykiska eller neurologiska sjukdomar (t.ex. depression, ångestsyndrom, epilepsi).
  2. Du är minst 18 år.
  3. Du talar någon form av finlandssvenska som modersmål.
  4. Du använder inte för tillfället psykofarmaka (t.ex. SSRI).
  5. Din syn eller hörsel är inte nedsatt. Du kan dock delta om du använder glasögon/linser eller hörapparat och på så sätt har hörseln/synen korrigerad.
  6. Du förstår skriven engelska på B1-nivå enligt CEFR-skalan. B1-nivå innebär att du kan förstå högfrekvent språk i vardagen och i arbetet. Du kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i text. (Enkäter som ska fyllas i under experimentet är delvis på engelska.)

 

Är du intresserad kan du anmäla ditt intresse bakom Doodle-länken här nedan:

https://doodle.com/meeting/organize/id/e3Y9pg4b

Vid frågor kan du kontakta iida.m.jaaskelainen@helsinki.fi

Vi kontaktar dig och för att bekräfta en tid för experimentet.

 

Ledande forskare:

Forskardoktor Ville Harjunen, Fil. Dr.

e-post: ville.harjunen (a) helsinki.fi

 

Organisation:

Institutionen för psykologi och logopedi, Medicinska fakulteten, Helsingfors universitet

Haartmansgatan 3, 00014 Helsingfors, Finland