Forskningsteman

Huvudfokus för forskarsamhället Humanities and Social Sciences Education (HuSoEd) är inlärning och undervisning i humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning, grundläggande utbildning och vuxenutbildning.

Vi forskar i

  • finska och litteratur
  • undervisning i främmande språk
  • geografi och miljöfostran
  • historia och samhällslära
  • åskådningsämnen.

HuSoEds forskningsämnen omfattar undervisning och lärande samt utvecklingen av ämnesdidaktiken i dessa ämnen. Gruppen tar upp frågor kopplade till sociala, samhälleliga, historiska och kulturella faktorer som påverkar undervisning och lärande i dessa ämnen. Gruppen undersöker även andra frågor relaterade till ämnesdidaktik och lärarutbildning.

HuSoEd-gruppen arbetar i nära anslutning till ämnesfakulteterna och andra forskarsamhällen och forskargrupper vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.