Uppföljningsstudie av fettlever

Uppföljningsstudie av fettlever som påvisats i avbildningsundersökningar

I vår tidigare studie identifierade vi på basen av radiologiska utlåtanden från HUS-databasen 60 000 - 70 000 personer som har diagnostiserats med fettlever åren 2010–2021 i avbildningsundersökningar. Till uppföljningsstudien bjuder vi in via Helsingfors biobank en undergrupp på cirka 1 000 personer.

Studien utreder vilka faktorer som påverkar att fettleversjukdomen framskrider till svårare former (såsom fibros och cirros) och leder till hjärt- och kärlsjukdomar. I studien fastställs faktorer som påverkar glukos- och fettomsättningen samt levervärden. Graden av bindväv (fibros) och mängden fett i levern mäts med elastografi. Känsligheten för hormonet glukagon testas genom att ge glukagon i ett blodkärl - på så sätt kan sambandet mellan glukagonkänslighet och fettlever undersökas.

Man kan inte själv anmäla sig till studien. Personer som är lämpliga för studien får en separat inbjudan.

Huvudforskare: Tiinamaija Tuomi ja Niina Matikainen