Innovation, market disruption and value creation

Inom temahelheten Innovation, market disruption and value creation undersöks hur konsumtion och konsumentbeteende utmanar sätten som den etablerade marknaden fungerar på.

Förändring drivs ofta av teknologisk utveckling och den så kallade digitaliseringen, vilka först skapat nya marknader (till exempel tjänster på nätet och i mobilen) och därefter förändrat branschernas strukturer (till exempel inom energi, eltrafik och handel). Forskningen framhäver ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Forskningsuppläggen är mångvetenskapliga.

Konsumtion analyseras med hjälp av flera närliggande begrepp. Konsumenters utvecklande handlingar betraktas med hjälp av begrepp som kollaborativ konsumtion (collaborative consumption & access, Belk 2014), medskapande (co-creation, Prahalad & Venkatesh 2006), lead users (von Hippel 2005) och prosumerism (Toffler 1980). Värdeskapande betraktas ur konsumtionens och konsumentskapets perspektiv.

Tack vare ett perspektiv av socioteknisk förändring blir forskningen utvecklingsorienterad och experiment ses som frön till förändringar (Hoogma et al. 2002, Hoffmann 2011). Inom förändringsforskningen undersöker man betydelsen av förmedlarorganisationer (Kivimaa 2014, Hodson and Marvin 2007) och lokal kompetens (Stewart 2007). Med hjälp av begreppen användaracceptans av teknik (Venkatesh & Davis 2000) och innovationsdiffusion (Rogers 1995) närmar sig forskningen också på ett mer direkt sätt frågan om hur nya lösningar tas emot.

Det tematiska fokuset ligger ofta på hållbar konsumtion och de relaterade marknaderna (energilösningar och energimarknaden, cirkulär ekonomi, eltrafik). Ytterligare ett intresseområde är disruptiva innovationer som utvecklar marknaden (Christensen 1997).

Forskningen bedrivs främst i forskningskonsortier som finansieras av Rådet för strategisk forskning, Europeiska kommissionen och Tekes. Viktiga forskningspartner är Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral SYKE och Teknologiska forskningscentralen VTT.

 • Petteri Repo, Ph.D. (Econ.), forskningsdirektör
 • Eva Heiskanen, Ph.D. (Phil.), titeln docent, professor
 • Kaisa Matschoss, Ph.D. (Soc.Sc.), universitetsforskare
 • Essi Pöyry, Ph.D. (Econ.), forskardoktor
 • Päivi Timonen, Ph.D. (Agr.), titeln docent, forskningsdirektör

<firstname.lastname@helsinki.fi>

Projekt:

Några publikationer:

References for Horizon 2020 (in English)

We are always looking for new Horizon 2020 partnerships – and yes, we do plan to coordinate projects. Petteri Repo (petteri.repo@helsinki.fi) and Eva Heiskanen (eva.heiskanen@helsinki.fi) will be glad to discuss joint opportunities with you.

 • ENERGISE - European Network for Research, Good Practice and Innovation for Sustainable Energy, Work package leader, Horizon 2020 2016-2020.
 • CIMULACT – Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020, Partner, Horizon 2020 2015-18.
 • PE2020 – Public Engagement Innovations for Horizon 2020, Coordinator, FP7 2014-17.
 • CASI – Public Understanding in Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable Innovation, Work package leader, FP7 2014-17.
 • ENTRANZE – Policies to Enforce the Transition to Nearly Zero Energy Buildings in the EU7, Intelligent Energy Europe 2012-14.
 • CIVISTI – Citizen Visions on Science, Technology and Innovation, Work package leader, FP7 2009-11.
 • CHANGING BEHAVIOUR – Contextualising behavioural change in energy programmes involving intermediaries and policymaking organizations working towards changing behaviour, Coordinator, FP7 2008-2010.
 • EUPOPP – Policies to Promote Sustainable Consumption Patterns, Work package leader, FP7 2008-2011.
 • CREATE ACCEPTANCE – Cultural Influences on Renewable Energy Acceptance and Tools for the Development of Communication Strategies to Promote Acceptance Among Key Actor Groups, Work package leader, FP6 2006-8.

Whereabouts

You’ll find us in the basement of the Metsätalo (Forest house) in downtown Helsinki. Our visiting address in Unioninkatu 40 (Consumer Society Research Centre, University of Helsinki). See you!