Forskarkollegiet

Forskarkollegiet är en självständig forskningsinstitution vid Helsingfors universitet. Kollegiets forskare idkar högklassig forskning inom samhällsvetenskap och humaniora samt bidrar till doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet. Forskarkollegiet befrämjar tvärvetenskapligt samarbete och aktiv dialog mellan olika akademiska fält, både nationellt och internationellt. Arbetsspråket är engelska. Mer information om Forskarkollegiets verksamhet hittas på de engelskspråkiga webbsidorna.

Nyheter
Evenemang