Erikoistumistutkinto Yliopistolliseen eläinsairaalaan

ELL Anna-Mariam Kiviranta suoritti eurooppalaisen Diplomate of ECVN neurologian erikoistumistutkinnon

Pieneläinsairaalassa työskentelevä ELL Anna-Mariam Kiviranta suoritti lokakuussa eurooppalaisen neurologian erikoistumistutkinnon, Diplomate of European College of Veterinary Neurology (Dipl. ECVN). Suomessa on tällä hetkellä neljä diplomaattitutkinnon suorittanutta neurologia, joista kaksi työskentelee Yliopistollisessa eläinsairaalassa, neurologian poliklinikalla.

Mistä sait inspiraation lähteä suorittamaan tätä tutkintoa?

Tiesin jo varhaisessa vaiheessa, että haluaisin perehtyä johonkin eläinlääketieteen osa-alueeseen syvällisemmin. Neurologia kiehtoi minua sen loogisuuden ja järjestelmällisen lähestymistapansa sekä mielenkiintoisten potilastapausten takia.

Mitkä ovat 'Diplomate of ECVN' -tutkinnon vaatimukset?

Neurologian diplomaattitutkintoon kuuluu kolme vuotta ohjattua kliinistä työtä yliopistotasoisella klinikalla. Tätä tulee edeltää joko pieneläinlääketieteen perehdytyskoulutus, eli ns. internship tai kahden vuoden monipuolinen työkokemus pieneläinten parissa. 

Neurologiaan erikoistumisen lisäksi residentin tulee tehdä harjoittelujaksot kirugialla, sisätaudeilla ja anestesialla sekä nähdä suur- ja tuotantoeläinten sekä eksoottisten eläinten neurologisia sairauksia. Residenssin aikana erikoistujan tulee pitää potilaspäiväkirjaa, johon kootaan edustava otos erilaisia potilastapauksia. Kliinisen työn lisäksi erikoistujan tulee perehtyä myös neuropatologiaan, -anatomiaan sekä -fysiologiaan, mikä tarkoittaa usein osallistumista kansainvälisille kursseille ja kongresseihin.

Kliinisen työn lisäksi erikoistujan tulee kirjoittaa kaksi kansainvälisessä julkaisussa julkaistavaa tietellistä artikkelia. 

Toisen artikkeleista tulee olla neurologian alan tutkimus, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta erikoistuja vastaa itse. Residenssin lopuksi erikoistuja koostaa residenssinsä ajalta yhteenvedon, jonka perusteella erikoistumisohjelman koulutuskomitea tekee päätöksensä kandidaatin oikeudesta osallistua erikoistumistenttiin. Tentti sisältää seitsemän eri osiota, jotka olivat vuoden 2014 lokakuussa jaettu neljälle eri päivälle.

Entä missä teit tutkintoon vaadittavat ohjatut osiot?

Suoritin harjoittelujaksot Yliopistollisessa eläinsairaalassa Dipl. ECVN Tarja Pääkkösen ohjauksessa. Lisäksi ohjaukseeni osallistui iso joukko Yliopistollisen eläinsairaalan muita alansa erikoisosaajia eri harjoittelujaksojen aikana. Lisäoppia sain kansainvälisillä kursseilla mm. Saksassa, Sveitsissä ja Italiassa.

Mitä tutkinto merkitsee sinulle ja Yliopistolliselle eläinsairaalalle?

Tutkinnon suorittaminen merkitsee minulle ensisijaisesti pitkällisen projektin päätöstä, mutta myös osoitusta neurologiaan perehtyneisyydestä.


Tenttini läpäisyn jälkeen Suomessa on tällä hetkellä neljä diplomaattitutkinnon suorittanutta neurologia, joista kaksi työskentelee Yliopistollisessa eläinsairaalassa, neurologian poliklinikalla. Poliklinikalla hoidetaan sekä kiireettömiä että akuutteja hätätapauksia kaikkialta Suomesta.


Lisäksi tutkinnon läpäissyt eläinlääkäri saa jatkokouluttaa muita erikoistujia, jolloin Yliopistollinen eläinsairaala voi tarjota korkeatasoisen potilastyön ohella kattavan ohjaajaverkoston myös tulevien erikoistujien koulutustarpeisiin.

Lisätietoja ECVN-organisaatiosta ja -tutkinnosta: http://www.ecvn.org/