Akupunktion tieteellinen perusta

Akupunktio on perinteinen hoitomenetelmä, jonka juuret ovat todennäköisesti lähtöisin Kiinasta. Länsimaissa käytettävä akupunktio on mukautettu perinteisestä kiinalaisesta akupunktiosta ja sen käyttö perustuu nykyiseen tietämykseen anatomiasta, fysiologiasta ja patologiasta.

Länsimaissa käytettävä akupunktio myös toteuttaa EBM:n (EBM = evidence based medicine) periaatteita, eli se käyttää hyväkseen tieteeseen perustuvaa todennettua tietoa. Pub Medistä voi lukea yli 24000 tieteellisesti vertaisarvioitua julkaisua, joissa kerrotaan akupunktioista. Myös kliinisistä tutkimuksista ja akupunktiosta voi lukea yli 5300 vertaisarvioitua artikkelia.

Lemmikkieläinten hoitokokeiluja on saatavilla huomattavasti vähemmän, mutta yleisesti ajatellaan, että vaikutusmekanismit toimivat hyvin samankaltaisesti ihmisillä ja esimerkiksi koirilla ja hevosilla, sillä myös tulehduskipulääkkeet ja hermosäryn lääkitykset toimivat samalla tavalla ihmisillä ja näillä eläinlajeilla. 

Mitä akupunktiolla suositellaan hoidettavaksi?

 • WHO suosittelee akupunktiota jo EMB:n perusteella ihmisillä 28 diagnoosiin. Samasta aiheesta voi lukea kirjana täällä.
 • USA:n lääkelaitos FDA suosittelee akupunktiota eri 13 diagnoosiin.
 • Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksen akupunktiolista.

Akupunktion terapeuttisten vaikutusten saavuttaminen kivussa perustuu pääasiassa hermojärjestelmän stimulaatioon. Akupunktiopisteitä tutkittaessa on todettu, että akupisteet sijaitsevat yleensä alueilla, joissa ihon sähköinen resistanssi on laskenut: Sekä ihmisellä että koiralla akupisteiden sähköinen resistanssi on huomattavasti alhaisempi (noin 7000–70 000 ohmia) kuin ympäröivän ihon (noin 300 000–2 000 000 ohmia), ja siten pisteitä voi helposti paikantaa niin kutsutulla ohmi-mittarilla.

Akupisteiden seudulla hermosyiden on havaittu olevan tiheämmässä ja kollageenisyiden olevan tiiviimmin järjestäytyneitä ja siitä johtuen neulan poistamiseksi akupisteestä tarvitaan noin 18 % enemmän voimaa verrattuna neulan poistamiseen kontrollipisteestä. Akupunktiopiste on myös histologisesti usein alla olevan kuvan mukainen, eli siinä on laskimo, valtimo ja hermo, joka loppuu hermopäätelevyyn, jota ympyröi sidekudosvaippa (Kuva 1):

Kuva: Histologinen rakenne verisuonien, hermojen ja sidekudoksen muodostamasta kimpusta, joka läpäisee peitinkalvon akupisteen kohdalla. Kimppu, jota ympäröi sidekudoskalvo, muodostuu hermosyykimpusta, verisuonista (valtimo ja laskimo) sekä löysästä sidekudoksesta. Epineurium ympäröi hermojen muodostamaa hermosyykimppua.

Histologinen rakenne verisuonien, hermojen ja sidekudoksen muodostamasta kimpusta, joka läpäisee peitinkalvon akupisteen kohdalla. Kimppu, jota ympäröi sidekudoskalvo, muodostuu hermosyykimpusta, verisuonista (valtimo ja laskimo) sekä löysästä sidekudoksesta. Epineurium ympäröi hermojen muodostamaa hermosyykimppua. Kuva lehmän selän akupunktiopisteestä ja muokattu lähteestä Hwang & Egerbacher 2001.

Sympaattisen hermoston aktivaation uskotaan johtuvan akupunktion aiheuttamasta stimulaatiosta hypotalamukseen ja aivorunkoon. Hermojen stimuloiminen akupunktion avulla laskee sympaattista tonusta, jolloin sydämen syke laskee ja verisuonet laajenevat.

Samanaikaisesti parasympaattinen tonus nousee ja tämä saattaakin osaksi selittää akupunktion aiheuttaman rentouttavan vaikutuksen. Kimura ja Hara (2008) tekivät tutkivat akupunktion vaikutusta myös koirien autonomiseen hermostoon. He havaitsivat, että akupunktio edistää ja aktivoi huomattavasti sympaattisen hermoston rytmiä ja toimintaa. Yli 400 toiminnallisessa magneettikuvauksessa (fMRI) on katsottu mitä aivoissa tai esimerkiksi selkäytimessä tapahtuu, kun akupunktiopisteitä stimuloidaan. Näillä kokeilla on mm. osoitettu, että aivojen limbinen järjestelmä sekä hypotalamuksen alue ovat tärkeässä roolissa akupunktion välittämässä kivunlievityksessä, ja todennäköisesti myös hormonien säätelyssä.

Wu ym. (1999), Wang (2008) ym. totesivat, että akupisteiden ST-36 ja LI-4 stimuloiminen johtaa muun muassa hypotalamuksen aktivoitumiseen ja limbisen järjestelmän useamman osan sammumiseen. Nämä kaikki alueet ovat yhteydessä kivun tuntemiseen.

 • VanderPloeg K, Yi X. Acupuncture in modern society. J Acupunct Meridian Stud 2009, 2: 26-33
 • White A. Western medical acupuncture: a definition. Acupunct Med 2009, 27: 33-35
 • Zhao Z-Q. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Prog Neurobiol 2008, 85: 355-375
 • Lin J-G, Chen W-L. Acupuncture Analgesia: A review of its mechanisms of actions. Am J Chin Med 2008, 36: 635-645
 • Madsen MV, Gotzsche PC, Hrobjartsson A. Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomized clinical trials with acupuncture. Placebo acupuncture and no acupuncture groups. Br Med J 2009. BMJ. 2009 Jan 27; 338:a3115. doi: 10.1136/bmj.a3115. Review
 • Linde K1, Niemann K, Schneider A, Meissner K. How large are the nonspecific effects of acupuncture? A meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Med. 2010 Nov 23;8:75. doi: 10.1186/1741-7015-8-75.
 • Still J. Relationships between electrically active skin points and o points in the dog. Am J Acupuncture 1988, 16; 55-71.
 • Leung L. Neurophysical basis of acupuncture-induced analgesia – An updated review. J Acupunct Meridian Stud 2012, 5: 261-270.
 • Hwang Y-C, Egerbacher M. Anatomy and classification of acupoints. Teoksessa: Schoen AM (toim.) Veterinary acupuncture: Ancient art to modern medicine. 2. p. Mosby Elsevier, St. Louis 2001; 19-25.
 • Leake R, Broderick JE. Treatment efficacy of acupuncture: A review of the research literature. Int Med 1998, 1: 107-115.
 • Andersson S, Lundeberg T. Acupuncture – from empiricism to science: Functional backround to acupuncture effects in pain and disease. Med Hypotheses 1995, 45: 271-281.
 • Haker E, Eqekvist H, Bjerring P. Effect of sensory stimulation (acupuncture) on sympathetic and parasympathetic activities in healthy subjects. J Autonom Nerv Syst 2000, 79; 52-59.
 • Kimura Y, Hara S. The effect of electro-acupuncture stimulation on rhythm of autonomic nervous system in dogs. J Vet Med Sci 2008, 70; 349-352.
 • Wu M-T, Hsieh J-C, Yang C-F, Pan H-B, Chen Y-CI, Tsai G, Rosen BR, Kwong KK. Central nervous pathway for acupuncture stimulation: Localization of processing with functional MR imaging of the brain – preliminary experience. Radiology 1999, 212; 133-141.
 • Wang S-M, Kain ZN, White P. Acupuncture analgesia: I. The scientific basis. Pain Med 2008, 106: 602-610.