Mikä on Pöllö-akatemia?

Pöllö symboloi viisautta, mutta toisaalta pöllöksi sanotaan myös typerää ja ajattelematonta.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan Minerva-talon oma pöllö muistuttaa kuitenkin, ettei tyhmiä kysymyksiä ole olemassa, sillä ajattelu alkaa ihmettelystä.

Pöllö-akatemia on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan oma lapsille ja nuorille tarkoitettu ihmettelyn, kysymisen ja uuden oppimisen koulu. Pöllö-akatemia korostaa humanistisia, taiteellisia, luonnontieteellisiä, filosofisia ja yhteiskunnallisia teemoja sekä oppimisen dialogisuutta ja yhteisöllisyyttä. Keskiössä ovat elämän suuret kysymykset, ajattelu ja tutkiminen yhdessä ja toisin ajattelun mahdollisuus kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Pöllö-akatemia järjestää vuorovaikutteisia luentoja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tiloissa, joihin se kutsuu kuulijoiksi ja kanssaihmettelijöiksi lapsiryhmiä päiväkodeista ja kouluista muutaman kerran lukuvuodessa. Akatemiasta innostuneita yhdistää palo pedagogiikan ja opettajankoulutuksen kehittämiseen sekä kasvun, oppimisen ja tietämisen pohtimiseen ikuisesti avoimina kysymyksinä. Yliopistoyhteisön tehtävänä on jakaa tutkimusperustaista tietoa sekä opettaa tulevia sukupolvia ymmärtämään tiedon luonnetta ja alkuperää. Pöllö-akatemian toiminta liittyy kasvatustieteellisen tiedekunnan tehtävään olla vuorovaikutuksessa ympäröivien yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa.

Pöllö-akatemian luennot ja seminaarit ovat avoimia ja maksuttomia. Niihin ovat tervetulleita kaikki elämän suuria kysymyksiä ihmettelevät lapset ja nuoret. Ota yhteyttä.