Tavoitteemme

Tulevaisuuden palkokasvien viljelyjärjestelmien kehityssuuntaa ohjaa aito vuorovaikutus eri arvoketjun toimijoiden välillä.

Ground for Growth on luotu edistämään ruoka- ja maataloussektorin välistä vuorovaikutusta, jotta voitaisiin tunnistaa paremmin palkoviljojen tuottamiseen ja kuluttamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Yhdessä luodulla tiedolla haluamme tukea maanviljelijöitä ja ruokateollisuutta, sekä vahvistaa aloitteita, kampanjoita ja yrityksiä, jotka pyrkivät edistämään palkokasvien asemaa Suomessa.