Tutkimus

Finpharma on ensimmäinen lääketutkimuksen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto, jossa ovat mukana kaikki farmasian koulutus- ja tutkimusyksiköt Suomessa: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi.

Tähtäämme Euroopassa farmaseuttisen lääketukimuksen kymmenen kärkeen kehittämällä lääketerapiaa kasvaviin keskeisiin terveyshaasteisiin, kuten ikääntymisen aiheuttamiin aivojen ja sydämen rappeumasairauksiin.

Kehitämme uudenlaisia lääkehoitoja yhdistämällä osaamisemme biolääketieteessä, neurotieteessä ja eläinlääketieteessä. Ulotamme lääketutkimuksen molekyylitasolta yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin.