Hakukohteet

Farmasian valintakokeella on mahdollista hakea yhteen tai useampaan yhteensä yhdeksästä eri hakukohteesta Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa.
Farmasian hakukohteet vuonna 2024

Hel­sin­gin yliopisto:

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)

Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)

Proviisorin koulutusohjelma (Pf), proviisori (2 v)

Itä-Suo­men yliopisto:

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)

Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)

Proviisorin koulutusohjelma, proviisori (2 v)

Åbo Aka­de­mi:

Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut (3 år)

Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år)

Magisterprogram i farmaci, provisor (2 år)