OPCW:n raportin mukaan Syyrian hallinto syyllistynyt kemiallisten aseiden iskuihin maaliskuussa 2017

Tapahtumapaikoilla iskujen aikana olleita henkilöitä haastateltiin ja tapahtumapaikoilta kerättyjä näytteitä analysoitiin OPCW:n nimetyissä laboratorioissa.

Kemiallisen aseen kieltojärjestö, OPCW (Organization for Prohibition of Chemical Weapons), on 8.4.2020 julkaissut ensimmäisen Investigation and Identification Teamin (IIT), raportin. IIT:n mandaattina on ollut selvittää syylliset Syyriassa todennettuihin kemiallisten aseiden iskuihin.

Raportissa todetaan, että Syyrian hallinto on syyllistynyt kolmeen kemiallisten aseiden iskuun maaliskuussa 2017. Kahdessa iskuista käytettiin sariinia ja yhdessä kloorikaasua. IIT on selvittänyt OPCW:n nimettyjen (designoitujen) laboratorioiden kemiallisten analyysien raporttien perusteella, että iskuissa käytetty sariini oli samaa alkuperää kuin Syyrian varastoissa ollut, sittemmin tuhotuksi väitetty, sariini. Tähän lopputulokseen IIT on päätynyt verrattuaan iskuissa käytettyjen ja Syyrian varastoissa olleen sariinin valmistusreittejä ja lähtöaineita käyttäen avuksi niiden kemiallisia profiileja (ns. attribuutioanalytiikka).

IIT teki kokonaisvaltaisen yhteenvedon kaikesta keräämästään tiedosta. Tapahtumapaikoilla iskujen aikana olleita henkilöitä haastateltiin ja tapahtumapaikoilta kerättyjä näytteitä analysoitiin OPCW:n nimetyissä laboratorioissa. Lisäksi hyödynnettiin satelliittikuvia ja konsultoitiin laajaa joukkoa eri alojen asiantuntijoita, esimerkiksi metallurgiasta liittyen ammusten alkuperään. IIT:n raportin työn pohjana olivat Fact Finding Mission (FFM) -ryhmän raportit sekä näytteet ja muu materiaali, jotka OPCW:n tekninen sihteeristö on kerännyt Syyriasta.

Helsingin yliopistossa toimiva Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti (VERIFIN), joka tarvittaessa analysoi OPCW:n toimittamia näytteitä, on ollut OPCW:n nimetty laboratorio vuodesta 1998. VERIFIN:in laboratoriotoiminta on akkreditoitu (FINAS, T073) kemiallisten taisteluaineiden analytiikkaan ympäristö- ja materiaalinäytteistä sekä uhrien veri- ja virtsanäytteistä. VERIFIN:in kaikki analyysiraportit ja tulokset ovat salaisia (OPCW highly protected) ja niistä voi raportoida ainoastaan OPCW (tai joissain tapauksissa YK).

Yksi VERIFIN:in päätavoitteista tällä hetkellä on kehittää kansainvälisessä yhteistyössä tutkimusmenetelmiä liittyen kemialliseen attribuutioon, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisissa iskuissa käytettyjen kemiallisten taisteluaineiden alkuperä.

Lisätietoja:

Johtaja, professori Paula Vanninen,
Puhelin: +358 2941 50445, +358 40 5502204
Sähköposti: paula.vanninen@helsinki.fi