Biodecon tuhoaa kemiallisten ja biologisten taisteluaineiden jäämät: Iskun jälkeen kalusto ja ajoneuvot nopeasti käyttöön

Tutkimuksen pohjalta kehitetty ja testattu dekontaminointimenetelmä on valmis teollisen mittakaavan tuotantoon.

Vaikka kemialliset aseet on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, niitä on viimeaikoina käytetty Syyrian sodassa sekä yksittäisissä iskuissa siviileihin.

Jos vammat viittaamat taisteluaineiden käyttöön, uhrit on kiidätettävä ensiapuun, mutta samalla on estettävä pieninäkin pitoisuuksina vaarillisten myrkkyjen leviäminen tapahtumapaikalta. Saastuneella alueella työskennelleet pelastajatkin on puhdistettava ja infrastruktuuri saatava toimimaan kiireesti. 

Ympäristöystävällinen puhdistusmenetelmä

Viranomaiset ovat kaikissa maissa varautuneet CBRN-iskun jälkeiseen dekontaminointiin. Varmuusvarastoista löytyy puhdistusaineita, mutta niiden käyttö on ongelmallista. Puhdistusaineet ovat vaarallisia käyttäjälle ja ympäristölle.

Helsingin yliopistossa toimivassa VERIFINissä (Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti) oli tehty Suomen puolustusvoimille dekoaineista ja huomattu niiden monimutkaisuus ja tehottomuus.

Professori Paula Vannisen johdolla lähdettiin kehittämään uutta ympäristöystävällistä menetelmää. VERIFInissä oli tähän valmiudet, sillä sen analyysi- ja tutkimusmenetelmät ovat huippuluokkaa ja laboratorio on kansainvälisen järjestön OPCW:n (Organisation for Prohibition of Chemical Weapons), designoima ja aggreditoima.

VERIFINissä työskennellyt FT Ullastiina Hakala kehitteli omaan väitöskirjaansa perustuvan tiedon pohjalta eutektiseen liuokseen pohjautuvan Biodecon-menetelmän, josta on nyt jätetty patenttihakemus.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Vuosina 2014-2015 toteutetussa Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen (PVTUTKL)  ja VERIFInin yhteisessä Matine-tutkimushankkeessa selvitettiin ionisten nesteiden käyttöä dekontaminointiin ja löytyi Biodecon. Tutkimusta on jatkettu Tekes-hankkeena 2016 alkaen.

Tehoaa sariiniin, sinappikaasuun ja VX:n

Kyse on varautumisesta. Mutta mihin? Biodeconin etuna on sen monipuolisuus ja toimivuus moniin myrkkyihin. Testeissä on tähän mennessä käytetty tunnettuja taisteluaineita, kuten sariinia, sinappikaasua ja VX:ää sekä biologisia taisteluaineita ja todettu luotettavasti, että ne muuttuvat vaarattomiksi Biodeconin avulla.

Uutta on, että reaktioon käytetään ihmisille ja ympäristölle vaarattomia aineita. Eikä ongelmaa vain huuhdota viemäriin. Joutuessaan kosketuksiin Biodeconin kanssa taisteluaineen kemiallinen koostumus muuttuu ympäristölle vaarattomammaksi.

Sopii myös pelastuslaitoksille

Tällä hetkellä uhkaksi on noussut myös siviilikohteisiin suunnatut iskut. Onnettomuuspaikalle ensimmäisenä kiirehtivät pelastajat ovat vaarassa, aineita voi levitä niin ambulanssiin tai sairaalan paareille. Siksi valmiutta CBRN-uhkien varalle kaivataan myös pelastuslaitoksissa.

Helsingin pelastuslaitoksella arvioidaan, että ympäristöystävällinen ja käyttäjälle vaaraton Biodecon sopisi heidän varmuusvarastoonsa.

Varmuusvarastojen ylläpitoa helpottaa se, että Biodeconin varastointiin ja kuljetukseen ei vaadita vaarallisten aineiden lupaa.

Vaaratonta puhdistusmenetelmää kaivattiin myös Puolustusvoimissa, jotta ainetta voidaan käyttää harjoituksissa ja varusmiesten koulutuksessa.

Uusia käyttökohteita testataan

Biodecon on ensisijaisesti suunniteltu pintojen puhdistamiseen.  Entä ihmiset ja kotieläimet?

– Biodeconia on jo testattu kudosnäytteisiin. Se ei ole testin mukaan syövyttävää. Vaikuttaa siltä, että se ei myöskään aiheuta ihoärsytystä, mutta tätä on testattava tarkemmin. Suunnitteilla on, ärsytystestit tehdään vuoden lopussa, kertoo Ilkka Pajari Helsingin yliopistosta.

Tule sijoittajaksi ja yhteistyökumppaniksi

Yhteistyössä Suomen Puolustusvoimien kanssa kehitetty Biodeconin on ympäristöystävällinen dekontaminointiratkaisu, jonka patenttihakemus on vireillä. Sen teho on luotettavasti testattu laaja-alaisiin käyttökohteisiin. Tuotteen teollinen tuotanto voidaan aloittaa vuonna 2018.

– Etsimme sijoittajia ja kumppaneita, jotta tuotteen valmistus voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Puolustusvoimat ja pelastuslaitokset tarvitsevat helposti varastoitavaa dekontaminointiainetta. Se avulla ne voivat täydentää valmiuttaan kemiallisten ja biologisten taisteluaineiden varalle, sanoo tuotteen kaupallistamista johtava Ilkka Pajari Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja antaa:

Biodeconin kaupallistamisesta vastaava Ilkka Pajari, ilkka.pajari@helsinki.fi, +358 40 485 9736