Usein kysytyt kysymykset

Mitä liitteitä apurahahakemukseen tulisi laittaa mukaan?

Jatko-opiskelijoiden tulee liittää hakemukseen tutkimussuunnitelma. Lisäksi jatko-opiskelijoiden edellytetään liittävän hakemukseen CV:n ja julkaisuluettelon, joiden on oltava samassa dokumentissa. Perustutkinto-opiskelijoiden tulee liittää hakemukseen opintosuoritusote. Kaikkien liitteiden tulee olla PDF-muodossa. Muita liitteitä ei odoteta ellei niistä erikseen mainita hakuilmoituksessa.

Minkä laajuinen tutkimussuunnitelman olisi syytä olla?

Tutkimussuunnitelma on enintään kolmen sivun mittainen kuvaus tutkimuksen tavoitteista, sisällöstä, menetelmistä ja etenemisestä. Erillistä kirjallisuusluetteloa ei toimiteta, vaan keskeiset teoreettiset lähtökohdat kuvataan tutkimussuunnitelman osana.

Myönnetäänkö rahastojen apurahoja ainoastaan Helsingin yliopistossa oleville hakijoille?

Helsingin yliopiston rahastojen apurahoja myönnetään lähtökohtaisesti vain HY:n opiskelijoille ja tutkijoille. Yksi poikkeus kuitenkin on: Osuustoiminnan tutkimus- ja opetusrahastosta myönnetään stipendejä myös muiden yliopistojen opiskelijoille. Nämä muiden yliopistojen opiskelijat voivat hakea apurahaa samaan tapaan kuin Helsingin yliopistolaisetkin.

Olen työsuhteessa Helsingin yliopistoon, voinko hakea apurahaa?

Voit hakea apurahaa, vaikka olet työsuhteessa Helsingin yliopistoon. Apurahoja ei kuitenkaan voida maksaa Helsingin yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille. Rahastojen myöntämät apurahat ovat käytettävissä kolmen vuoden ajan myöntöpäivämäärästä alkaen (kuitenkin sen kuukauden loppuun asti, jossa kolme vuotta tulee täyteen). Voit ottaa apurahan vastaan, jos mainitun kolmen vuoden sisällä on kausi, jolloin et ole työsuhteessa Helsingin yliopistoon.

Pitääkö esimerkiksi väitöskirjatyön ohjaajan tai suosittelijan olla Helsingin yliopistolla toimiva vai voiko hän olla yliopiston ulkopuolinen henkilö?

Suosittelijat ja ohjaajat voivat olla mistä tahansa suomalaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta.

Miten voin tarkistaa, onko hakemukseni tallentunut luonnoksena, olenko saanut hakemukseni jätettyä tai ovatko liitteeni saapuneet perille?

Sähköinen hakujärjestelmä lähettää sinulle sähköpostilla vahvistuksen, kun olet jättänyt hakemuksesi ensimmäistä kertaa luonnoksena ja valmiina hakemuksena. Sähköpostivahvistuksessa on linkki, josta voit palata tarkistamaan ja muokkaamaan hakemustasi hakuajan loppuun saakka. Oman hakemuksensa voi myös tulostaa pdf-koosteeksi, johon on listattuna tallennetut liitteet.

Takaisin Hae apurahaa -sivulle >>