YESLAB syyskuun kirjoitus - sarja kiinnostavista löydöksistä alkaa!

Aloitamme esittelemään kuukausikuulumisten yhteydessä kiinnostavia ja ajankohtaisia löydöksiä. Tarkoituksena on jakaa tietoutta seura- ja harraste-eläinten patogeeneista ja mikrobilääkeresistenssistä. Teksteistä ei ole mahdollista tunnistaa potilasta tai lähettänyttä klinikkaa.

Syyskuun tapauksena esittelemme ulostenäytteen, jossa esiintyi kahta zoonoottista patogeenia.

Koiran ulostenäytteessä todettiin Salmonella Derby ja Campylobacter jejuni. Lisäksi näytteessä oli toksiininegatiivinen Clostridium difficile -kanta, jota ei kuitenkaan tunnisteta patogeeniksi.

Tahnamainen uloste viljeltiin normaalin Ripulipaketti II -protokollan mukaan. Salmonellalle tyypillinen, runsas kasvu tunnistettiin maljalta ensimmäisenä päivänä massaspektrometrialla Salmonella sp.:ksi ja sille tehtiin herkkyysmääritys laboratoriossa. Kanta oli herkkä lähes kaikille testatuille antibiooteille (doksisykliini I). Kanta lähetettiin Ruokavirastoon jatkotutkimuksiin, ja tunnistus tarkentui Salmonella enterica ssp. enterica serotyyppi Derby:ksi. Toiselta maljalta tunnistettiin runsaana kasvava Campylobacter jejuni, joka oli herkkä testatuille antibiooteille.

Salmonella Derby voi olla peräisin sianlihasta ja sitä on löydetty lemmikkieläinten rehuista, muun muassa kuivatuista siankorvista (Ruokavirasto, 2019). Ihmisen taudinaiheuttajana S. Derby on melko harvinainen, mutta myös ihmisten on todettu saaneen tartuntoja sianlihasta (Sévellec ym. 2020). Se on myös levittäytynyt ympäri maailmaa ja sitä on löydetty monenlaisista eläinperäisistä ruuista (Ferrari ym. 2019). Salmonella-infektiota ei hoideta eläimillä mikrobilääkkein, ellei koiralla ole vakavia yleisoireita. Näissä tapauksissa herkkyysmääritys on erittäin tärkeää.

Campylobacter jejunin merkitys koiran ripulin aiheuttajana on epäselvä, mutta ihmisillä se on merkittävä suolistopatogeeni. Suomessa se on yleisin suolistotulehduksia aiheuttava bakteeri (THL, 2020). Aasiassa, Afrikassa ja Keski-Aasiassa se on kampylobakterioosia esiintyy endeemisesti. Kampylobakterioosi liitetään usein ihmisillä siipikarjan lihaan (Kaakoush ym. 2015). Akuutit kampylobakteerioosit rauhoittuvat koirilla usein itsestään, mutta jos ripulioireet ovat pitkittyneet, tai koiralla esiintyy yleisoireita, voi herkkyysmääritykseen perustuva mikrobilääkitys olla indikoitua.

Kirjallisuus

Ferrari RG, Rosario DKA, Cunha-Neto A, Mano SB, Figueiredo EES, Conte-Junior CA. Worldwide Epidemiology of Salmonella Serovars in Animal-Based Foods: a Meta-analysis. Appl Environ Microbiol. 2019;85(14):e00591-19. Published 2019 Jul 1. doi:10.1128/AEM.00591-19

Kaakoush NO, Castaño-Rodríguez N, Mitchell HM, Man SM. Global Epidemiology of Campylobacter Infection. Clin Microbiol Rev. 2015;28(3):687-720. doi:10.1128/CMR.00006-15

Ruokavirasto, Zoonoosikeskus: Salmonelloosi. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/zoonoosit/bakteerien-…, haettu 18.9.2020.

Sévellec Y, Granier SA, Le Hello S, et al. Source Attribution Study of Sporadic Salmonella Derby Cases in France. Front Microbiol. 2020;11:889. Published 2020 May 14. doi:10.3389/fmicb.2020.00889

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos: Kampylobakteerin esiintyvyys Suomessa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/t…, haettu 18.9.2020.