Väestöntutkimus

Väestöntutkimuksen yksikön tutkimuksessa väestötieteeseen yhdistyvät useiden tieteenalojen näkökulmat ja lähestymistavat. Yksikössä tutkitaan erityisesti väestöryhmien välisiä eroja terveydessä ja kuolleisuudessa, väestön ikääntymistä, sosiaalista eriarvoisuutta sekä lastensaantiin ja perheisiin liittyviä ilmiöitä. Tutkimusaineistoina käytetään erilaisia rekisteriaineistoja, geneettisiä ja kliinisiä tietoja sisältäviä kyselytutkimusaineistoja sekä näiden yhdistelmiä. Suomalaista yhteiskuntaa koskevien tutkimusten lisäksi yksikössä tehdään vertailevaa tutkimusta kansainvälisissä yhteishankkeissa. Väestöntutkimuksen yksikköä johtaa väestötieteen professori Pekka Martikainen.

Viimeisimmät julkaisut
Tutkimusalueet