Uni kroonisessa väsymyksessä

Mitä tutkitaan ja miksi

Tutkimuksemme tavoitteena on kartoittaa pitkittäisseurannassa unen ja vuorokausirytmin kytköksiä yksilöllisiin kokemuksiin kuten tunteisiin, vireyteen tai väsymykseen. Tarkastelemme unen, muistin ja tunteiden säätelyn välisiä yhteyksiä terveillä tutkittavilla sekä erilaisia sairauksia, kuten kroonista väsymystä tai vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavilla henkilöillä.

Osallistuaksesi tutkimukseen

Osallistuaksesi tutkimukseen, sinun tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Useita kuukausia kestänyt, laaja-alaisesti toimintakykyä heikentävä pitkäkestoinen uupumus tai väsyvyys, joka ei selity ajankohtaisella hoitamattomalla somaattisella tai psykiatrisella sairaudella. Erityisenä alaryhmänä tarkastelemme yksilöitä, joilla pitkäkestoiseen väsymykseen tai uupumukseen liittyy vähäisenkin fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeinen suhteeton voinnin huononeminen ja oireiden paheneminen. Tutkittavat rekrytoidaan HUS:n tai potilasjärjestön kautta. 
  • Olet 18-65 vuotias
  • Puhut sujuvaa suomen kieltä
  • Sinulla on sähköpostiosoite
  • Sinulla on mahdollisuus käyttää älykännykkää tai tietokonetta
Huolehdimme tietosuojastasi

Kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti ja vaadittavaa salassapitovelvollisuutta sekä henkilötietolakia noudattaen. Aineiston analyysissä käytetään tutkimuskoodeja. Tutkittavien henkilöys ja yksityiskohtaiset tiedot eivät käy ilmi tutkimusjulkaisuissa.

Tietosuojaseloste