Synnytys ja lisääntyminen

Helsinki Group for Research on Birth And Childbearing (HEBI)

Helsinki Group for Research on Birth And Childbearing (HEBI) on viisihenkinen yhteiskuntatieteellinen tutkimusryhmä, jonka kotipaikka on yhteiskuntapolitiikan tieteenala Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Meneillään olevassa tutkimushankkeessa "Kamppailu synnytyksestä - Suomalaisen synnytyskulttuurin murros" (2020-23) tutkitaan kaikenlaisia synnytyskokemuksia, synnytyksen politisoitumista ja aktivismia, hoitokäytäntöjä, äitiyshuollon ja synnytyksen ammattilaisten näkökulmia, valtasuhteita, lisääntymispolitiikkaa sekä sitä, mitä synnytys ja lisääntyminen eri toimijoille merkitsevät. Tutkimuksessa tarkastellaan eri toimijoiden kohtaamisen ja kohtaamattomuuden reunaehtoja raskauden, synnytyksen ja pospartum-vaiheen hoidossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Keskeisenä tutkimuskohteena on käynnissä oleva synnytyskulttuurin murros, jossa synnyttäjien oikeudet ja kokemukset nousevat uudenlaiseen keskiöön. Tutkimus kysyy: Kenelle raskaus ja synnytys kuuluvat: synnyttäjälle, perheelle, ammattilaiselle, hoitojärjestelmälle vai kansakunnalle? Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa synnyttäjälähtöisen hoidon kehittämisen tarpeisiin. Ryhmä vetää myös perustamaansa laaja monitieteistä synnytys- ja lisääntymistutkijoiden BIRRES-verkostoa. Ryhmää johtaa sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti, VTT Kaisa Kuurne ja rahoittaa Koneen Säätiö.