Uusi väitöskirjahanke psykedeelien käyttökokemuksista

CEACG-väitöskirjatutkija Mika Tsuparin väitöstutkimus käsittelee psykedeelien käyttökokemuksia Suomessa.

Mitä tutkit, väitöskirjatutkija Mika Tsupari?

Tutkin klassisten psykedeelien käyttöä Suomessa käyttörationaalisuuden ja motiivien sekä hyvinvointivaikutusten näkökulmasta.

Miksi aihetta on tärkeää tutkia?

Kiinnostus psykedeelitutkimukseen elää uutta renessanssia, kiinnostus ja tutkimuksen määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Niistä etsitään uusia lääkeitä ja avusteisia terapiamuotoja erityisesti mielenterveysongelmiin, kuten masennukseen. Lisäksi omaehtoista psykedeelien käyttöä on Suomessa tutkittu verrattain vähän, ja pyrin väitöstutkimuksellani kartoittamaan tätä vähän tutkittua kenttää.

Missä vaiheessa hanke on?

Olen kerännyt kevään aikana aineistoa haastattelujen kautta, joita olen tehnyt 40. Tarkoitukseni on saada aineisto valmiiksi ja aloittaa ensimmäisen haastattelun kirjoittaminen syksyllä.

Mikä on toistaikseksi yllättänyt eniten tutkimushankkeessa?

Tässä aineistossa haastateltavat eivät yhdistäneet psykedeelien käyttöä varsinaisesti mihinkään tiettyyn alakulttuuriin. Haastatteluihin osallistuneilla on ollut tarve puhua ja useat osallistujat ovat sanoneet kokevansa aiheen tärkeäksi, tämä kertoo omanlaistansa kieltään tutkimuksen oikea-aikaisuudesta. Lähes kaikki osallistujat ovat olleet aktiivisia niin järjestötoiminnassa ja raportoivat äänestävänsä.