CEACG:lle uusi projektirahoitus rahapelaamiseen liittyvän velkaantumisen tutkimukseen

Oikeusministeriö on myöntänyt CEACG:lle rahoituksen uudelle tutkimusprojektille osana ministeriön talousosaamisen edistämistyötä. Vuonna 2024 käynnistyvä tutkimusprojekti käsittelee rahapelaamiseen liittyvää velkaantumista ja sen ehkäisemistä yhteiskunnan tasolla.

Suomalaisten talousosaamisen ja taloudellisen lukutaidon edistäminen on oikeusministeriön, Suomen Pankin ja talousosaamisen toimijaverkoston yhteistyön keskeinen prioriteetti tuleville vuosille, kansallisen talousosaamisen strategian mukaisesti. Rahapelaaminen on yksi merkittävimpiä syitä ylivelkaantumisen taustalla. Rahapelaamisen ja velkaantumisen suhde on myös yksi Suomen rahapelipoliittisen ohjelman painopisteistä. Uudessa tutkimusprojektissa paneudutaan rahapelaamisen ja ylivelkaantumisen suhteeseen ja määritellään keinoja ehkäistä rahapeleihin liittyvää velkaantumista yhteiskunnallisella tasolla.

CEACG:n uusi tutkimusprojekti Rahapelaamiseen liittyvän velkaantumisen ehkäiseminen yhteiskunnallisella tasolla (RAVE) tarkastelee ylivelkaantuneiden rahapelikulutuksen jakautumista eri rahapeliyhtiöiden välillä (Veikkaus, järjestelmän ulkopuoliset yhtiöt), rahapelivelkaantumista ja velkarahan käyttöä sosiodemografisten muuttujien ja rahapelikulutuksen mukaan, sekä rahapelivelkaantumiseen liittyviä muita haittoja.

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa siitä, miten rahapelaamiseen liittyvää velkaantumista voisi ehkäistä yhteiskunnallisella tasolla. Yksilön taloustaitoja korostavat hankkeet ovat tärkeitä, mutta näiden onnistumiseen voivat vaikuttaa monenlaiset rakenteelliset tekijät. Samalla talousosaamisen edistäminen voi olla tehokkaampaa, kun sitä kohdennetaan erilaisille ryhmille. Tulosten avulla on mahdollista tunnistaa ja ehkäistä talousosaamista estäviä rakenteellisia tekijöitä sekä kohdentaa talousosaamistyötä entistä paremmin. Tutkimuksessa tuotetaan myös suosituksia liittyen rahapelikentän ja tarjonnan sääntelyyn talousosaamisen näkökulmasta.

Tuoreessa hallitusohjelmassa tehty linjaus purkaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmä tiettyjen verkkopelien osalta ja siirtyä lisenssijärjestelmään, ja siihen liittyvä lainsäädäntötyö, tarjoaa mahdollisuuden uudistaa myös sääntelyn keinoja ja tavoitteita. Velkaantumisen ehkäiseminen tulisi olla vahvasti esillä myös lainsäädäntötyössä.

CEACG tekee projektissa yhteistyötä Takuusäätiön Rahat pelissä-hankkeen ja EHYT ry:n kanssa.  

Hankkeen yhteyshenkilö ja lisätietoja: Virve Marionneau, CEACG virve.marionneau@helsinki.fi