CEACG:in tutkijoille uutta rahoitusta huume- ja alkoholiaiheiseen väitöstutkimukseen

Alkoholitutkimussäätiö on myöntänyt CEACG:in väitöskirjatutkijoille Mika Tsuparille ja Josefin Westermarckille apurahaa ensi vuodelle huume- ja alkoholiaiheiseen väitöstutkimukseen.

Mika Tsupari tarkastelee väitöstutkimuksessaan suomalaisten klassisten psykedeelien käyttöä, käyttäjien käyttömotiiveja, käytön merkityksiä ja käytön raportoituja vaikutuksia. Tutkimus toteutetaan laadullisilla menetelmillä ja väitöskirjan pääaineistona on 40 teemahaastattelua psykedeelien käyttäjien kanssa.

Alkoholitutkimussäätiön tukemalla väitöstutkimuksella laajennetaan yhteiskunnallista ymmärrystämme psykedeelien käytöstä, mikä on aiheena ajankohtaisempi kuin koskaan. Mielenterveysongelmien, esimerkiksi masennusoireiden, lisääntyminen on lisännyt kiinnostusta psykedeelitutkimukseen ja etenkin psykedeelien rooliin mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Suomessa psykedeeleillä tehtävästä mahdollisesta itsehoidosta, mikroannostelusta, tai käytön motiiveista ei ole toistaiseksi tehty sosiaalitieteissä laajamittaista tieteellistä tutkimusta. Huumeiden käytön sosiaalisten ja kulttuuristen ulottuvuuksien ymmärtäminen voi auttaa luomaan parempia haittojen ehkäisyn strategioita, tunnistamaan mahdollisesti hyödyllisiä ja vähemmän haittoja aiheuttavia huumeiden käyttötapoja, sekä tuomaan uusia näkökulmia ajankohtaiseen huumepoliittiseen keskusteluun. Tämä korostuu erityisesti psykedeelien kohdalla, sillä niiden vaikutukset ovat vahvasti sidottuja käytön kontekstiin.

Josefin Westermarckin väitöstutkimuksessa tarkastellaan miten alkoholihaitat näkyvät alkoholilain uudistusten valmistelussa. Laadullisen väitöstutkimuksen aineistona on sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annetut asiantuntijoiden ja sidosryhmien lausunnot, istuntojen pöytäkirjat sekä eduskunnan parlamentaariset keskustelut.

Westermarckin väitöstutkimus tuo näkyväksi alkoholilainvalmistelussa käytetyt diskurssit ja näiden katveeseen jääneet ryhmät. Westermarckin pian valmistuvien osatutkimusten tulokset ovat esimerkiksi osoittaneet, että lainvalmistelussa alkoholihaittoja koskevaa keskustelua ohjaavat tietyt intressiryhmät. Westermarckin tutkimus kysyykin, miten alkoholilainteossa voitaisiin huomioida alkoholihaitoista kärsiviä paremmin.

Väitöstutkimus on polttavan ajankohtainen alkoholin saatavuuteen liittyvään poliittiseen keskusteluun peilaten. Tutkimuksen tulokset auttavat lainvalmistelijoita huomioimaan paremmin alkoholihaitat lainvalmistelussa.

Lisätietoja:

Mika Tsupari, mika.tsupari@helsinki.fi

Josefin Westermarck, josefin.westermarck@helsinki.fi