CEACG etsii teknistä avustajaa

Helsingin yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) hakee TEKNISTÄ AVUSTAJAA määräaikaiseen vuoden (12kk) pituiseen työsuhteeseen alkaen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.4.2024.

CEACGin tutkimuksellisia painopisteitä ovat yhteiskuntatieteellinen rahapeli-, huume- ja alkoholitutkimus. Avustaja tulee työskentelemään näiden tutkimuksellisten teemojen parissa. Tehtävä sopii erinomaisesti jo jonkin verran tutkimuskokemusta kartuttaneelle valmistuneelle yhteiskuntatieteellisten alojen maisterille ja voi toimia esimerkiksi ponnahduslautana jatko-opiskeluun suuntavalle. 

Tekninen avustaja tulee työskentelemään projektijohtajan tukena alkoholimarkkinointiin keskittyvässä tutkimuksessa, joka toteutetaan osana kansainvälistä tutkimusprojektia. Teknisen avustajan pääasialliset työtehtävät keskittyvät tutkimuksen laadullisen osuuden aineistonkeruuseen. Avustajan työtehtäviin kuuluu haastateltavien rekrytointi, haastattelujen tekeminen, litterointi ja alustava analyysi. Lisäksi avustajalla on mahdollisuus osallistua kvantitatiivisen aineiston analyysiin. 

Valittavalta henkilöltä toivotaan aiempaa kokemusta haastattelujen teosta sekä monipuolista menetelmällistä osaamista. Lisäksi tehtävä edellyttää hyviä itsensä johtamisen taitoja ja kykyä työskennellä itsenäisesti. Valittavan henkilön on tärkeää pystyä analysoimaan monenlaisia tutkimusaineistoja ja tuottamaan tekstiä suomen ja englannin kielellä. Aiempi perehtyneisyys CEACGin tutkimuksenalaan katsotaan eduksi. 

Yksikkömme on kansainvälinen, ja pääasiallinen työkielemme on englanti, joten tehtävään valittavalta toivotaan myös hyvää suullista englannin kielen taitoa.

Maisterintutkinnon suorittaneen teknisen avustajan palkka on 2514,65 €/kk. Osittainen etätyö on mahdollista. 

Kiinnostuitko? Lähetä ansioluettelosi sekä saatekirje, jossa lyhyesti kuvailet kiinnostustasi ja osaamistasi suhteessa haettuun tehtävään 29.2.2024 mennessä osoitteeseen: jenni.kuisma@helsinki.fi

Mahdolliset tiedustelut:
CEACG koordinaattori Jenni Kuisma jenni.kuisma@helsinki.fi