Oppimistutkimus ja kasvatuspsykologia

Tutkimusyhteisömme tutkimuksen kohteena ovat oppiminen ja siihen liittyvät vuorovaikutustilanteet, oppimisen itsesäätely, yksilölliset oppimispolut ja hyvinvointi eri ikäryhmissä ja oppimisympäristöissä, mukaan lukien digitaaliset ja teknologia-avusteiset ympäristöt. Kasvua, kehitystä ja yksilöllisiä ominaisuuksia, kuten motivaatio ja emootiot, sekä näiden yhteyttä hyvinvointiin tutkitaan oppimisen dynamiikkaa selittävinä suojaavina ja altistavina tekijöinä. Oppimisen monipuolinen tukeminen sekä erilaiset pedagogiset käytänteet ovat myös olennainen osa tutkimustamme.