Rasismi ja antirasismi yläkoulussa (RILSE)

Rasismi ja antirasismi yläkoulussa -tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten oppilaat ja koulujen henkilökunta suomen- ja ruotsinkielisissä yläkouluissa ymmärtävät, kokevat, käsittelevät ja haastavat rasismia sekä sitä, miten koulutuspolitiikassa pyritään puuttumaan rasismiin.

Olemme kiinnostuneita koulujen hyvistä käytänteistä ja jo olemassa olevista tavoista käsitellä rasismia koulun arjessa. Rasismi muokkaa yhteiskuntaamme, politiikkaamme ja julkisia tilojamme ja onkin tärkeää tutkia, miten oppilaat ja koulun henkilökunta kokevat ja käsittelevät rasismia koulun kontekstissa.

Tässä tutkimuksessa haastattelemme oppilaita ja koulun henkilökuntaa sekä havainnoimme koulujen arkea kuudessa yläkoulussa. Lisäksi analysoimme koko Suomen kattavan tilastollisen aineiston avulla rasistisen kiusaamisen yleisyyttä ja yhteyttä oppilaiden hyvinvointiin yläkoulussa. Analysoimme myös koulutuspoliittisia dokumentteja ja sitä, miten rasismia niissä käsitellään. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia ja edistää koulutuksellista oikeudenmukaisuutta.

Projektiryhmä

Projektin johtaja, Gunilla Holm
Yliopistonlehtori, Jenni Helakorpi
Tutkijatohtori Maïmouna Jagne-Soreau
Tekninen avustaja Saara Loukola

Aiemmat jäsenet:

Tutkijatohtori Ina Juva
Tohtorikoulutettava Anna Suni
Tutkimusavustaja Venla Järvensivu

Yhteistyö ja rahoitus

Teemme yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Tutkimuksen rahoittaa:

Suomen Akatemia
Svenska Kulturfonden
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto (JustEd-Exit rahoitus)

Julkaisut

Helakorpi, J., Holm, G. & Liu, X. (forthcoming). Education of pupils with a migrant background: A failure in the Finnish system? 

Yhteystiedot

Gunilla Holm, gunilla.holm@helsinki.fi

Tietosuojaseloste