Rasismi ja antirasismi yläkoulussa (RILSE)

Rasismi ja antirasismi yläkoulussa -tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten oppilaat ja koulujen henkilökunta suomen- ja ruotsinkielisissä yläkouluissa ymmärtävät, kokevat, käsittelevät ja haastavat rasismia sekä sitä, miten koulutuspolitiikassa pyritään puuttumaan rasismiin.
Projektista

Rasismi muokkaa yhteiskuntaamme, politiikkaamme ja julkisia tilojamme. Onkin tärkeää tutkia, miten oppilaat ja koulun henkilökunta kokevat ja käsittelevät rasismia kouluympäristössä. Olemme kiinnostuneita koulujen hyvistä käytänteistä ja jo olemassa olevista tavoista käsitellä rasismia koulun arjessa sekä yksilö- että rakennetasolla.

Tässä tutkimuksessa haastattelemme oppilaita ja koulun henkilökuntaa sekä havainnoimme koulujen arkea seitsemässä suomen- ja ruotsinkielisessä yläkoulussa. Lisäksi analysoimme koko Suomen kattavan tilastollisen aineiston avulla rasistisen kiusaamisen yleisyyttä ja yhteyttä oppilaiden hyvinvointiin yläkoulussa. Analysoimme myös koulutuspoliittisia dokumentteja ja sitä, miten rasismia niissä käsitellään. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä oppilaiden hyvinvointia ja edistää koulutuksellista oikeudenmukaisuutta.

Helakorpi, J., Holm, G. & Liu, X. (2023). Education of pupils with a migrant background: A failure in the Finnish system? In M.Thrupp, P. Seppänen, J.Kauko & S. Kosunen (Eds.) Finland’s Famous Education System. Unvarnished Insights into Finnish Schooling, 319-333. Springer. 

Helakorpi, J., Dovemark, M., Rasmussen, A., & Holm, G. (2023). Positions of Newly Arrived Students in Nordic Education Policies and Practices. Nordic Studies in Education, 43(2), 111-127. 

Holm, G. (2023). Participatory photography: high school students’ awareness of privileges in Nordic welfare states. In R.J. Tierney, F. Rizvi & K. Ercikan (Eds.) International Encyclopedia of Education,  270-284. Elsevier. 

Loukola, S. (2023). “Not in Our Daycare”? Commitments and Obstacles to Antiracism in Finnish ECEC. Early Childhood Education Journal, 1-9. 

Londen, M., Holm, G. & Törmänen, M. (2023). Inclusion and Special Needs Education for Immigrant Students in Finland. In  N. B. Hanssen, H. Harju-Luukkainen & C. Sundqvist (Eds.).  Inclusion and special needs education for students with an immigrant background in the Nordic countries. From research to practice, 138-157. Routledge. 

Matikainen-Soreau, M. & Loukola, S. (6.-8.03.2024) Antiracism in Finnish colorblind schools . NERA 2024, Nordic Educational Research Association conference, Malmö, Sweden. 

Matikainen-Soreau, M. & Loukola, S. (10.-12.1.2024). White and non-White researchers’ positionality in ethnographic research on (anti)racism. 7th European Congress of Qualitative Inquiry (ECQI), Participation, collaboration and co-creation: Qualitative inquiry across and beyond divides. University of Helsinki, Helsinki. 

Hummelstedt, I. & Shakkarwar, A. (23.-24.11.2023), Helpful individuals and discriminating structures: A case study of Finnish preparatory education. Finnish Educational Research Association conference (FERA), Education and research in society – Society in education and research. Åbo Akademi University, Vaasa. 

Matikainen-Soreau M., Loukola, S. & Hummelstedt, I. (23.-24.11.2023). The rac(ist) card in school settings in Finland. Finnish Educational Research Association conference (FERA), Education and research in society – Society in education and research. Åbo Akademi University, Vaasa.  

Loukola, S. (21.-25.8.2023). Reinforcing and resisting racialisation in Finnish schools via humour. ECER: Emerging Scholars Conference 2023, The value of Diversity in Education and Educational Research, Glasgow, Scotland.  

Loukola, S. (27.7.-3.8.2023). Reflecting racialized positions and possibilities for de-colonizing approaches in research and teaching praxis. Nordic Summer University 2023. Racialization, Whiteness and Politics of Othering, Alternative Futures, Palanga, Lithuania. 

Matikainen-Soreau, M. (8.6.2023). Commentator at the research seminar Gränsdragningar och solidaritetssträvan, Svenskfinlands nya konturer (2020-2023). Svenska litteratursällskapet, Helsinki. 

Loukola, S. & Hummelstedt, I. (15.3.-17.3.2023). Resistance and tears – affects and their impacts for dealing with racism in school. NERA 2023, Nordic Educational Research Association conference, Oslo, Norway. 

Loukola, S. & Hummelstedt, I. (24.-25.11.2022). Opening doors and evoking resistance – white researchers doing research on racism and antiracism. FERA 2022 conference on Education Multivocality in the Changing World of Education, Oulu, Finland.   

Loukola, S. (28.7.-4.8.22.2022). Reflections on Finnish early childhood education teachers’ understanding and experiences of racism, antiracism and white normativity. Nordic Summer University 2022, Oslo, Norway. 

Matikainen-Soreau, M. (1.-3.6.2022). Revealing the invisible: studies of Whiteness in the Nordic Educational Research (Literature review). NERA 2022, Nordic Educational Research Association conference, University of Island, Reykjavik.  

Matikainen-Soreau, M. (24.05.2022). The elephant in the room: Postmigration and Critical Race and Whiteness studies in the Nordics [keynote]. Colour still matters, conversations on racism in Finland, Åbo Akademi, Turku. 

Matikainen-Soreau, M (23.03.2022) Nordiska dagen 2022: Olika berättelser och en gemensam framtid. Arcada & Practicum, Helsinki.

Hummelstedt, I. & Matikainen-Soreau, M. interviewed (6.11.2023), Forskare: Begreppet "rasism" missförstås i svenska skolor. Korkman, A., Hufvudstadsbladet. 

Hummelstedt, I. interviewed (6.9 2023), När politiker normaliserar rasism rinner den ner i skolorna och sprids vidare [audio podcast episode] in Tabermann, J. & Silén, T. [hosts] Nyhetspodden, Svenska YLE. 

Hummelstedt, I. (5.9.2023) in the panel Är skolan handfallen? [audio podcast episode] in Slaget efter tolv, Svenska YLE. 

Holm, G., Hummelstedt, I. & Matikainen-Soreau, M. (4.9.2023), Spotlight: Skolor blundar för diskriminering. Svenska YLE. 

Loukola, S. (1.12.2023). Kolumni: Rasismi lastemme kouluarjessa.Yhteiset lapsemme-lehti, 4/2023. 

Loukola, S. interviewed (14.9.2023) in Rasismi, uudet kujeet och sommar [audio podcast episode] in Pykälien takaa, Adlercreutz, A. & Sirén, S.-S. [hosts]. 

Matikainen-Soreau, M. interviewed (10.9.2023), Hur ska vi prata om personer med olika hudfärg på ett respektfullt sätt? Vi bad forskaren om tips. Salo, C., Svenska YLE. 

Loukola, S. interviewed (3.9.2023), Stor demonstration mot rasism i Helsingfors – över 11 000 personer deltog. Korkman, A., Hufvudstadsbladet. 

Matikainen-Soreau, M. interviewed (30.7.2023), Därför behöver du en nationell identitet. Sandelin, P., Svenska YLE.

Matikainen-Soreau, M interviewed (30.6.2023), Vad betyder det att vara finländare? Om identitet, flaggor och vem som får vara nationalist [audio podcast episode] in Petter söker meningen med livet. Sandelin, P. [host], Svenska YLE.

Loukola, S. (29.6.2023) Teacher education for equality and equity in China A smokescreen or a possibility for social justice in the future? The Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL).

Loukola, S. interviewed (16.3.2023), Antirasistinen pedagogiikka kutsuu toimiin ja itsetutkiskeluun. Suominen, M., Lasten ja nuorten keskusliiton Pieni on Suuri-lehti. 

Hummelstedt, I. interviewed (2.2.2023), ”Att arbeta mot rasism i skolor kan vara känsligt” – har antirasismkurser för lärare någon inverkan? Gardberg, A., Svenska YLE. 

Hummelstedt, I. interviewed (16.8.2022), Monikulttuurikasvatuksen uusi paradigma - eli millaista antirasistista pedagogiikkaa opettajat tarvitsevat nykypäivänä. Lähde, M. & Felin, Y.C., Lyfta. 

Hummelstdet, I. interviewed (11.8.2022), Tutkittu juttu: Hyväntahtoisuus ei pure koulussa piilevään rasismiin. Vanas, A., Opettaja-lehti. 

Maïmouna Matikainen-Sorau in panel discussion (31.1.2022) SCENMÅNDAG: Får vi tänka kritiskt inom en minoritet? Svenska Teatern, Helsinki. 

Saara Loukola interviewed (15.3.2021), Opetellaan antirasistinen työote. Järvinen, H.-M., Talentia-lehti.

 

Matikainen-Soreau (14.03.24) Decolonization in context: Finland. Antiracism, settler colonialism and decolonization in the academia. Anti-racism Lab. Panelist 

Loukola, S. (2023). Peer reviewer for journal Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk & Kritikk.

Loukola, S. (4.12.2023) Finnish Development NGO’s (FINGO) and Global Education Research in Finland (GERIF): Globaalikasvatuksen tutkijat ja toimijat kohtaavat. Introduction and workshop Tutkimassa rasismia ja antirasismia suomalaisissa yläkouluissa. 

Hummelstedt, I. (31.10.2023) Lecture on antiracist early childhood education in Folkhälsan’s process training on equity work in early childhood education. 

Holm, G. (5.10.2023) Från strukturell rasism till antirasistisk verksamhetskultur. Lecture for the network Fyren for leadership (school principals). Finnish National Agency for Education.

Hummelstedt, I. (28.9.2023), Kan vi utbilda bort rasismen? Network against racism’s event at Luckan. 

Hummelstedt, I. & Gram, J. (12.9.2023) Lecture on antiracist parenting hosted by the association DiVa.  

Loukola, S. (6.6.-11.6.2023) Equality and equity in Finnish Early Childhood Education. Teacher education for equality and equity in the post-pandemic era. Examples from China and Finland. Hangzhou, Shijiazhuang. Loukola serving as chair in Hangzhou normal university and giving a lecture in Hebei normal university. 

Hummelstedt, I. (13.4.2023) Toisen ymmärtämisestä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen: kriittisiä näkökulmia monikulttuurisen kasvatus- ja ohjaustyöhön [Video lecture]. DIAK, Digitally to the steps to learning project. 

Hummelstedt, I & Gram, J. (15.2.2023) Training on antiracism for the staff at Grundskolan Norsen grade 1–9 and their guardians. 

Hummelstedt, I. (3.2.2023) Pedagogik för social rättvisa: mer än goda intentioner [video lecture for teachers] for Rauhankasvatusinstituutti. 

Loukola, S. (2.2.2023) In-service training “antiracist early childhood education” for Espoo municipality’s personnel of early childhood education.

Hummelstedt, I.(27.1.2023) Panelist in a discussion about whiteness in Finnish Swedish schools, EDUCA fair. 

Loukola, S. (8.12.2022) Antiracist early childhood education. Lecture and workshop for the City of Helsinki Education division. 

Hummlestedt, I. (2.12.2022) Kasvatus sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta: enemmän kuin hyvää tahtoa. The Finnish Board of Education for the Poiju-teacher network. 

Hummelstedt, I. & Gram, J. (2.11.2022) Vem är normal och vem får synas? [workshop]. In science education for children, UniJunior project. 

Hummelstedt, I. (26.10.2022) Pedagogik för social rättvisa: från att förstå de andra till att bekämpa orättvisor [keynote] at the StigIn-project’s conference on integration. 

Loukola, S. (10-14.10.2022) A funded networking travel to Brussels to meet different NGO’s and actors in the field of antiracism, such as Center Against Islamophobia, European Network Against Racism (ENAR) and euro parliament. Participating in a “regions against racism”-event. Trip organised by the Peace Education Institute. 

Hummelstedt, I. (27.9.2022) Hur kan vi bredda normerna så att alla inkluderas? [workshop]. Integrationsdagarna. 

Matikainen-Soreau, M. (11.4.2022) Rasismia, valkoisuutta ja ei-valkoisuutta pohjoismaisessa kirjallisuudessa. Kulttuurinen monimuotoisuus kustannustoimittajan työssä, Suomen Kustannusyhdistys, Helsinki. 

Matikainen-Soreau, M. (01.01.2021-31.12.2022) Workshops in anti-racism work for Swedish-speaking pedagogues (sektorn för fostran och utbildning). Helsingin kaupunki kasvatus ja koulutus & Rauhankasvatusinstituutti. 

Tutkimusryhmä
Gunilla Holm

Gunilla Holm on tutkimusjohtaja ja kasvatustieteen professori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy moninaisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen koulussa syventyen erityisesti luokan, sukupuolen ja rodullistamisen kysymyksiin. Hän tekee etnografista tutkimusta, ja hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu myös osallistuvan valokuvauksen kehittäminen tutkimusmenetelmänä. Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa tarkastelee inkluusion ja ulossulkemisen kysymyksiä varhaiskasvatuksessa ja rodullistamisen prosesseja yläkoulussa intersektionaalisesta tulokulmasta.

Jenni Helakorpi

Jenni Helakorpi on yleisen ja aikuiskasvatuksen yliopiston lehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.

Maïmouna Matikainen-Soreau

Maïmouna Matikainen-Soreau toimii postdoc-tutkijana RILSE:ssa. Hänen taustansa on pohjoismaisen kirjallisuuden ja Skandinavian tutkimuksessa. Hän kehitti väitöskirjassaan käsitteen "postmigration literature" ja analysoi rodullistamisen ja valkonormatiivisuuden prosesseja pohjoismaisessa kaunokirjallisuudessa. Hänen nykyinen tutkimuksensa RILSE-projektissa keskittyy ruotsinkielisiin kouluihin (RISK Rasism i svenskspråkiga skolor).

Saara Loukola

Saara Loukola toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen aikaisempi työkokemuksensa liittyy varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttamiseen muun muassa antirasismista ja yhdenvertaisuudesta. Hänen aikaisempi tutkimuksensa on keskittynyt antirasismiin ja valkonormatiivisuuteen varhaiskasvatuksessa. RILSE:ssä hän tutkii rodullistamisen prosesseja yläkoulussa.

Joséphine Gram

Joséphine on tutkimusavustaja RILSE-hankkeessa ja UniJunior-hankkeen koordinaattori Helsingin yliopistossa. Hän on myös sosiologian maisteriopiskelija, ja hänen gradu-tutkinto käsittelee rotua, identiteettiä ja kuulumista afro-suomenruotsalaisten keskuudessa. Lisäksi hän kouluttaa opettajia, varhaiskasvattajia ja muita toimijoita rasisminvastaisuuteen ja normikritiikkiin. 

Aiempia tiimin jäseniä

Tutkijatohtori Ina Juva
Väitöskirjatutkija Anna Suni
Tekninen asiantuntija Venla Järvensivu
 

Rahoitus
Yhteistyö
Tietosuojaseloste