SAGA - lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Tutkimus- ja kehityshanke SAGA pyrkii tukemaan lasten sosioemotionaalista kehitystä jaetun tarinankerronnan ja sen yhteydessä käytävien mentalisaatiota tukevien vuoropuheluiden avulla.
SAGA:n verkkosivut

Lue lisää projektista SAGA:n verkkosivuilla.

Yhteystiedot
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste SAGA-tutkimukseen osallistujille.