AMSDAK

Tutkimusprojektin aihe keskittyy siihen miten antidemokraattiset voimat kuten vihapuhe netissä vaikuttavat kansalaisaktivismiin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Haastattelemalla nuoria aktivisteja sekä vaikuttajia, pääasiassa heitä jotka ovat osa marginalisoituja ryhmiä,  kartoitetaan miten vihapuhe netissä vaikuttaa nuorten haluun olla osana aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamista, ja miten aktiivisen kansalaisuuteen tähtäävää opetusta voisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin antidemokraattisiin haasteisiin. 

Tutkimustiimi

Tutkimuksen johtaja: Pia Mikander

Tutkijat: Anna Slotte, Jenni Helakorpi, Gunilla Holm

Avustaja: Sofia Henriksson

Rahoitus

Svenska folkskolans vänner.

Yhteystiedot

Pia Mikander