Tutkimuksen kulku vauvasta kouluikään

Seurantatutkimuksessa Lukivauva-lapsia tutkitaan useaan otteeseen vastasyntyneestä kouluikään.
Vastasyntyneet

Tutkimukseen on rekrytoitu noin 200 vastasyntynyttä vuosina 2015–2017. Perheissä, joissa vanhemmalla on epäilty lukivaikeutta, vanhempi on kutsuttu lukivaikeustestiin. Tutkimukseen osallistuvat perheet on jaettu ryhmiin sen mukaan, onko vauvalla perinnöllinen lukivaikeuden riski. Lisäksi satunnaisesti valituille perheille on annettu kuuntelutehtäviä kotiin vauvan ensimmäisen puolen vuoden ajaksi.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vastasyntynyt vauva osallistuu aivosähkökäyrämittaukseen (EEG). Tutkimus on turvallinen, nopea ja täysin kivuton, ja sitä tehdään rutiininomaisesti sairaaloissa ympäri maailman. Vauvan päähän asetetaan sähköistä toimintaa havaitsevia antureita, ja vauvalle soitetaan ääniä kokeen aikana. Vauva saa nukkua koko kokeen ajan. Tutkimuksessa saadaan tietoa vauvan kuulovalmiuksista. Menetelmä ei anna tietoa yksilöistä, ja siksi palautetta yksittäisten vauvojen mittauksista ei voida antaa. Vastasyntyneeltä vauvalta ja hänen vanhemmiltaan kerätään sylki- tai verinäytteet DNA-tutkimuksia varten. DNA:sta tarkastellaan lukivaikeuteen liittyviä geenejä.

Vastasyntyneiden EEG-mittaukset toteutetaan Jorvin sairaalassa ja Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksella. Jorvin sairaalassa syntyneet vauvat haetaan suoraan osastolta EEG-mittaukseen 1-2 tunnin ajaksi. Muissa sairaaloissa syntyneiden kanssa sovitaan mittausajankohta enintään kahden viikon päähän vauvan syntymästä.

Puolivuotiaat

Puolen vuoden iässä satunnaisesti valituille perheille annetut kuuntelutehtävät päättyvät. Osa vauvoista kutsutaan uuteen aivosähkökäyrämittaukseen, joka vastaa sisällöltään vastasyntyneelle tehtävää mittausta. Puolen vuoden ikäiset vauvat ovat kuitenkin hereillä, vanhemman tai hoitajan sylissä mittauksen aikana.

Kaksivuotiaat

Kahden vuoden ja neljän kuukauden iässä lapsille toteutetaan aivosähkökäyrämittaus ja kielellisten kykyjen tutkimus. Aivosähkökäyrämittauksessa lapsi istuu tutkijan tai vanhemman sylissä mittaushuoneessa ja katselee valitsemiaan lastenohjelmia samalla kun hänelle soitetaan ääniä. Kielellisten kykyjen tutkimuksessa lapsen kanssa tehdään tähän ikään soveltuvia testejä, joilla selvitetään lapsen kielellisen kehityksen alkutaipaletta. Perheet saavat halutessaan palautetta lapselle tehdyistä testeistä. Testit tehdään Meilahdessa Helsingin yliopiston tiloissa tai Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksella, ja testit tekee tutkimusryhmämme jäsen laillistetun psykologin ohjauksessa.

Nelivuotiaat

Neljän-viiden vuoden iässä lapsille toteutetaan aivosähkökäyrämittaus ja kielellisten ja esilukutaitojen tutkimus. Aivosähkökäyrämittauksen aikana lapsi istuu tutkijan tai vanhemman kanssa mittaushuoneessa ja pelaa tabletilla samalla kun hänelle soitetaan ääniä. Kielellisten ja esilukutaitojen tutkimuksessa lapsen kanssa tehdään tähän ikään soveltuvia testejä, joilla selvitetään lapsen tiedonkäsittelytaitoja erityisesti kieleen ja kehittyvään lukutaitoon liittyen. Perheet saavat halutessaan palautetta lapselle tehdyistä testeistä. Testit tehdään Meilahdessa Helsingin yliopiston tiloissa, ja testit tekee tutkimusryhmämme jäsen laillistetun psykologin ohjauksessa.

Koululaiset

Kouluiässä lapsille on suunnitteilla tehdä lukutaitojen tutkimus ja aivosähkökäyrämittaus. Aivosähkökäyrämittaus vastaa sisällöltään seurannan aiempia vaiheita. Lukutaitojen tutkimuksella selvitetään erityisesti, onko osalle lapsista kehittynyt lukivaikeus.