Learning, Culture and Interventions (suomeksi)

LECI-tutkimusyhteisön tavoitteena on ylläpitää ja edistää tiedekunnan korkeatasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa kasvatustieteellistä tutkimusta. Tutkimuksemme suuntautuu etenkin oppimiseen, kulttuuriin ja interventioihin eri ikäkausina sekä tähän perustuvaan opetukseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. 

LECI tuo yhteen tiedekunnan tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja vierailevia tutkijoita, joita yhdistää kiinnostus ihmisen ja yhteisöjen toimintaan, oppimiseen ja kehitykseen osana kulttuurejaan. LECI-tutkimusyhteisön tutkijat soveltavat ja kehittävät edelleen esimerkiksi sosiokulttuurisia ja kulttuurisia lähestymistapoja, kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa, käytäntösuuntautunutta tutkimusta ja pedagogisten käytäntöjen kehitystyötä. Käytämme ja kehitämme erilaisia kvalitatiivisia, kvantitatiivisia ja monimenetelmällisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimusyhteisössä tehtävä tutkimus hyödyntää teorioita ja metodeja, jotka ylittävät oppiainerajoja, muun muassa antropologiaa, psykologiaa, sosiologiaa, mediatutkimusta, filosofiaa, soveltavaa kielitiedettä ja kulttuurintutkimusta. Yhteisöön kuuluu useampia tiedekunnan tutkimusryhmiä.

Keskeiset tutkittavat ilmiöt:

Oppiminen, kulttuuri, käytännöt, sosiaalinen vuorovaikutus ja interventiot

News and Events