Yhteisluomisen politiikat

Yhteisluominen on keino luoda julkisten ja yksityisten organisaatioiden, kuluttajien ja kansalaisten yhteistyöllä lisäarvoa ja ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Yhteisluomisen politiikat -aihepiirin alla tutkitaan sitä, miten uudet yhteisluomisen tavat haastavat tai tukevat nykyisiä tutkimuksen, palveluntuotannon ja innovaatiotoiminnan käytäntöjä sekä niiden vaikutusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Aihepiirin alla tutkitaan erilaisia käytännön esimerkkejä yhteiskehittämisestä ja tehdään näkyväksi tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun avulla yhteiskehittämisen keskeisiä osatekijöitä: erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien roolia, niiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja arvon luomista erilaisissa prosesseissa ja erilaisilla kokoonpanoilla.

Pureudumme tutkimuksessamme ajankohtaisiin aiheisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten demokraattiseen hallintotapaan, ilmastonmuutokseen ja kestävyyspolitiikkaan. Käsitämme yhteisluomisen sekä tutkimuskohteena että käytännön työkaluna, jolla voidaan lisätä tutkimustulosten merkitystä erilaisille toimijoille ja vaikuttavuutta.

Hanke: TAILOMETRICS

TAILOMETRICS (Tailored Metrics for Measuring Industry-Academia Funding Programme) on Vaikuttavuussäätiön rahoittama hanke, jossa kehitetään arviointijärjestelmä yritysten ja tutkijoiden muodostamien tutkimushankkeiden vaikutusten mittaamiseksi ja ennakoimiseksi. Hanke perustuu perinteisiin tutkimuksen vaikutusten mittareihin (bibliometria ja scientometriikka) sekä uudempiin, vaihtoehtoisiin yhteiskunnallisten vaikutusten mittaristoihin (altmetrics). Nämä pohjautuvat esimerkiksi tietoihin uusista tutkimusaiheista ja teemoista sekä tutkijoiden ja sosiaalista verkostoista. Hankkeen tuloksena kehitetään työkalupakki tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin.

Hanke: BIBU

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Kansalaisuuden kuilut ja kuplat ‑tutkimuskonsortio (BIBU) tutkii talouden rakennemuutoksen, kaupungistumisen ja muuttoliikkeiden vaikutusta kansalaisten toimintaan sekä politiikkaan liittyviin tunteisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Lisäksi tutkitaan poliittisia päätöksiä, joilla näihin muutoksiin reagoidaan. BIBU-konsortion yhteistyökumppanina osallistumme uudenlaisen osallistuvan budjetoinnin mallin arviointiin ja kehittämiseen. Mallin avulla voidaan tehokkaasti kasvattaa poliittisesti syrjäytyneiden kansalaisten ja asuinalueiden valtaa sekä levittää mallia yleiseen käyttöön suomalaisissa kunnissa.

Project: COLDIGIT

‘Collective Intelligence through Digital Tools’ (COLDIGIT), funded by NordForsk, aim to generate new knowledge on innovative digital tools and approaches, in order to understand how they can support governance of complex societal processes in the Nordic region. Previous research on such digital tools has been disciplinarily and sectorally fragmented, which has limited the horizon of related opportunities and challenges. COLDIGIT will adopt a broad view by empirically exploring various types of collective intelligence tools supported by technology (e.g., crowdsourcing, augmented reality (AR), artificial intelligence (AI), serious games, e-democracy and e-participation), in three parallel streams of co-creation: i ) co-innovation and  co-funding, ii) co-production of knowledge and iii) co-construction of policies and decisions. In particular, the project will catalogue 150-200 cases of innovative digital tools, create a conceptual model of the digital ecosystem of collective intelligence, study obstacles and drivers of adoption and use of new technologies, and test innovative solutions through a series of pilots on participatory budgeting projects in Finland, Sweden, and Norway. To increase the strategic relevance of the findings, COLDIGIT will draw policy advice on how to develop and implement such tools and approaches in ways that contribute to a dynamic and responsible digital transformation of Nordic societies.

Toiminta

Yhteisluomisen politiikat -tutkimusseminaari

Yhteisluomisen politiikat -tutkimusseminaarissa (PYAM-9142) esitellään ajankohtaista tutkimustietoa tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja päätöksentekoon liittyvästä yhteisluomisesta sekä keskustellaan aiheesta. Seminaari on tarkoitettu tutkijoille, tohtori- ja maisteriopiskelijoille sekä päättäjille, suunnittelijoille ja muille asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneet yhteisluomisesta.

Yhteisluominen ja osallisuus tutkimuksessa -erikoiskurssi

Tieteellisen tutkimuksen odotetaan tuottavan ratkaisuja kiperiin pulmiin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Voiko tiede auttaa ratkaisemaan Saharan metsittämisen kaltaisia haasteita? Mihin muihin haasteisiin voidaan löytää ratkaisu tutkimuksesta? Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erikoiskurssilla ”Co-creation and public participation in science” (SOSM-SL323) keskustellaan tieteen asemasta yhteiskunnassa ja tehdään aiheeseen liittyviin globaaleihin haasteisiin pohjautuvia käytännön ryhmätöitä.

Harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteisluomisen politiikat -tiimiin otetaan mielellään harjoittelijoita, joiden kiinnostuksen kohteet liittyvät käsittelemiimme aihepiireihin. Kannustamme gradua tai väitöskirjaa kirjoittavia opiskelijoita ottamaan meihin yhteyttä, niin voimme keskustella relevanttien tutkimusaiheiden tunnistamisesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta.

Valitut julkaisut
  • Rask, M., Kahma, N., Mattila, M. & Vase, S. (2019). Vastuullinen tiede- ja innovaatiotoiminta: vastaus tieteen ja tiedepolitiikan kriisiin? Tieteessä tapahtuu, 37(1), 29-357.
  • Kahma, N and Vase, S (2017). RRI in academic journals: barriers and drivers. In Luciano d’Andrea (ed.) Deliverable 1.1: Report on the Literature Review. FIT4RRII Fostering Improved Training Tools for Responsible Research and Innovation, pp. 94-109.
  • Kahma N and Matschoss, K (2017). The rejection of innovations? Rethinking technology diffusion and the nonuse of smart energy services in Finland. Energy Research & Social Science, 34(1), 27-36.
  • Kahma, N, Niva, M, Helakorpi, S and Jallinoja, P (2015). Everyday distinction and omnivorous orientation: An analysis of food choice, attitudinal dispositions and social background. Appetite, 96, 443-453.
  • Maunula,  G,  Ertiö,  T,  Blomqvist,  K  (2017).  Paradoxes  in  Crowdsourcing.  In  Hilb,  M.  (Ed.)  Governance  of  Digitalization:  The  Role  of  Boards  of  Directors  and  Top  Management  Teams  in  Digital  Value,  99-107.  Bern:  Haupt  Verlag.   https://www.amazon.de/dp/3258080380/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_gOvjzbVEC08HR
  • Rask, M, Mačiukaitė-Žvinienė, S, Tauginienė, L, Dikčius, V, Matschoss, K, Aarrevaara, T and d’Andrea, L (2018). Public Participation, Science and Society: Tools for Dynamic and Responsible Governance of Research and Innovation. Routledge, London UK and New York, U.S.
  • Rask, M and Worthington, R (2015). Governing Biodiversity through Democratic Deliberation. Routledge, Abingdon, UK and New York, U.S.
  • Rask, M (2013). The tragedy of citizen deliberation – two cases of participatory technology assessment. Technology Analysis and Strategic Management, 25(1), p. 39-55.
  • Rask, M, Maciukaite-Zviniene, S and Petrauskiene, J (2012). Innovations in public engagement and participatory performance of the nations. Science and Public Policy, 39, p. 710-721.
  • Rask, M, Worthington, R and Lammi, M (2012). Citizen Participation in Global Environmental Governance. Earthscan/ Routledge, London, UK and New York, USA.