Kuluttajatutkimuskeskus

Kuluttajatutkimuskeskus on politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen uusin yksikkö, joka siirtyi laitokselle työ-ja elinkeinoministeriöstä Helsingin yliopistoon vuoden 2015 alussa.

Keskuksessa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä yhteiskunnan rakenteiden ja kuluttajien lähtökohdista. Ongelmakeskeisyys ja monitieteisyys kuvaavat tutkimuksen luonnetta. Tutkimuksessa hyödynnetään kriittisesti osallistavia menetelmiä, tehdään toimintatutkimusta ja tuetaan innovaatioiden kehittämistä tutkimuksen keinoin. Lisäksi tutkitaan talouden ilmiöiden ja politiikan vaikutuksia kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan.

Tutkimuksen teema-alueet: