Kestävät tekniset ratkaisut, toimintatavat ja paikat

Tämän kokonaisuuden alla tehtävä tutkimus keskittyy suuren yhteiskunnallisen kysynnän mukaisesti uusien energia- ja ympäristöteknologioiden ja -ratkaisujen käyttöönottoon kodeissa ja paikallishallinnon tasolla.

Tutkimuksessa käytettäviä teoreettisia näkökulmia ovat muun muassa tekniset siirtymät ja kuluttajan rooli, uusien markkinoiden yhteiskunnallinen rakentuminen sekä poliittinen talous, teknisten ratkaisujen leviäminen sosiaalisissa verkostoissa ja teknologian arkipäiväistyminen.

Alan tutkimus ja havainnot keskittyvät kestävän kulutuksen edistämiseen ja kuluttajan rooliin ympäristöpolitiikassa. Tällainen tutkimus korostaa yksilöiden ja yhteiskunnan välistä suhdetta sekä kulutuksen roolia luonnonvarojen hallinnassa. Aihepiiriin sovellettavia teoreettisia näkökulmia ovat esimerkiksi metodologisen individualismin ongelmat luonnonvarojen hallinnassa sekä politiikan tutkimuksen osalta politiikan arvioinnin, mukautuvan politiikan ja näyttöön perustuvan politiikan tarkastelu.

Tutkimuksessa perehdytään elävään ympäristöön, etenkin asuntoihin ja palveluihin, sekä ruokaan ja syömiseen kuluttajien hyvinvoinnin ja kestävän kulutuksen kannalta. Tämän tutkimusalueen teoreettisina viitekehyksinä toimivat muun muassa kuluttajakäyttäytymisen tarkastelu, kaupunkisuunnittelu ja vähittäiskaupan maantiede.

Keskitymme rakenteen ja toimijan väliseen suhteeseen, joka on yksi tärkeimmistä yhteiskuntatieteellisistä kysymyksistä yhteiskuntatieteellisistä kysymyksistä. Ensimmäinen tutkimusaihe keskittyy pohtimaan uusien rakenteiden luomista, toinen problematisoi yksilön roolin ympäristöongelmien ratkaisemisessa, ja kolmas tarkastelee sitä, miten paikkasidonnaisuus tuottaa ja muuttaa rakenteita.

Valitut julkaisut

 • Rinkinen, J., Shove, E. & Marsden, G. (2020, Spring) Conceptualising demand: A distinctive approach to consumption and practice. Routledge: London.
 • Rinkinen, J., Shove, E., & Torriti, J. (2019). Energy fables: challenging ideas in the energy sector. Routledge.
 • Rinkinen, J., Shove, E., & Smits, M. (2019). Cold chains in Hanoi and Bangkok: Changing systems of provision and practice. Journal of Consumer Culture, 19 (3), 379-397.
 • Shove, E. & Trentmann, F. (Eds.) (2018). Infrastructures in Practice. The Dynamics of Demand in Networked Societies. Routledge. https://www.routledge.com/Infrastructures-in-practice-The-evolution-of-demand-i…
 • Niva, M., & Jallinoja, P. (2018). Taking a Stand through Food Choices? Characteristics of Political Food Consumption and Consumers in Finland. Ecological Economics, 154, 349-360. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.08.013
 • Apajalahti, E-L. (2018). Large energy companies in transition – From gatekeepers to bridge builders. Aalto University publication series. Doctoral dissertations 112/2018. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31613
 • Trentmann, F. (2018). Getting to grips with energy: fuel, materiality and daily life. Science Museum Group Journal 09. http://dx.doi.org/10.15180/180901
 • Heiskanen, E., Apajalahti, E. L., Matschoss, K., & Lovio, R. (2018). Incumbent energy companies navigating the energy transitions: Strategic action or bricolage?. Environmental Innovation and Societal Transitions. https://doi.org/10.1016/j.eist.2018.03.001
 • Heiskanen, E., Laakso, S., Matschoss, K., Backhaus, J., Goggins, G. & Vadovics, E. (2018). Designing Real-World Laboratories for the Reduction of Residential Energy Use. Articulating Theories of Change.
GAIA, 27(S1), 60–67. https://www.ingentaconnect.com/contentone/oekom/gaia/2018/00000027/a00101s1/art…
 • Trentmann, F. & Carlsson-Hyslop, A. (2017). The evolution of energy demand in Britain: politics, daily life, and public housing, 1920s–1970s. The Historical Journal 61(3), 807-839. https://www.cambridge.org/core/journals/historical-journal/article/evolution-of…
 • Martiskainen, M., Heiskanen, E., & Speciale, G. (2017). Community energy initiatives to alleviate fuel poverty: the material politics of Energy Cafés. Local Environment, 23(1), 20-35. https://doi.org/10.1080/13549839.2017.1382459
 • Laakso, S. (2017). A practice approach to experimental governance. Experiences from the intersection of everyday life and local experiments. Doctoral dissertation. Department of Environmental Sciences, University of Helsinki. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/185419
 • Heiskanen, E., Hyvönen, K., Laakso, S., Laitila, P., Matschoss, K., & Mikkonen, I. (2017). Adoption and Use of Low-Carbon Technologies: Lessons from 100 Finnish Pilot Studies, Field Experiments and Demonstrations. Sustainability, 9(5), 847. https://www.mdpi.com/2071-1050/9/5/847/htm
 • Heiskanen, E., Nissilä, H., & Tainio, P. (2017). Promoting residential renewable energy via peer-to-peer learning. Applied Environmental Education & Communication, 16(2), 105-116. https://doi.org/10.1080/1533015X.2017.1304838
 • Heiskanen, E., Jalas, M., Juntunen, J. K., & Nissilä, H. (2017). Small streams, diverse sources: Who invests in renewable energy in Finland during the financial downturn?. Energy Policy, 106, 191-200. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.013
 • Apajalahti, E-L., Temmes, A. & Lempiälä, T. (2017). Incumbent organisations shaping emerging technological fields: Cases of solar photovoltaic and electric vehicle charging. Technology Analysis & Strategic Management 30, 44–57. https://doi.org/10.1080/09537325.2017.1285397 Koistinen K., Honkanen K., Peura-Kapanen L. & Poikolainen J. (2017) Asumisen arvostukset ja paikkaan kiinnittyminen - Asuinaluekokemuksia Espoosta ja Lahdesta. Yhdyskuntasuunnittelu 2017; 55 (1): 33–51.
 • Koistinen, K., & Järvinen, R. (2016). Comparing perceived insecurity among customers and retail staff during service encounters. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 80-92. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.03.014
 • Mäkelä, J. & Niva, M. (2016). Citizens and sustainable culinary culture. In: Paloviita, A. & Järvelä, M. (Eds.). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge, 172–182. https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781317634034/chapters/10.4324%2F97813157…
 • Matschoss, K., Kahma, N., & Heiskanen, E. (2015). Pioneering customers as change agents for new energy efficiency services—an empirical study in the Finnish electricity markets. Energy Efficiency, 8(5), 827-843. https://doi.org/10.1007/s12053-014-9300-8

Tutkijat

 • Eva Heiskanen, Ph.D. (Phil.), dosentti, professori
 • Joel Hietanen, Ph.D., apulaisprofessori
 • Katri Koistinen, Ph.D. (econ. geography), yliopistonlehtori
 • Kaisa Matschoss, Ph.D. (Soc.Sc.), dosentti, yliopistotutkija
 • Jenny Rinkinen, Ph.D. (Econ. & B.A.), tutkijatohtori
 • Frank Trentmann, Ph.D (History), professori

Viimeisimmät projektit (englanniksi)

EE-TRANS, 2018–2022. Eating and energy use reconfigured? Disruptions and novel transition pathways in food and energy systems. In order to develop the current understanding of reconfigurations required for altering the patterns of production and consumption, this research project brings together sociotechnical transition and practice theories and connects them in a novel way with the analysis of institutional disruptions. The consortium analyses two transitions-in-the-making: the reduction of meat consumption for a more sustainable food system and the development of technologies for a fossil-free energy system. EE-TRANS analyses the emerging transitions in these two systems, and aims to develop middle-range concepts in understanding how consumption and production are or can be reconfigured or disrupted for sustainability transitions.

ENERGISE is a pan-European research initiative to achieve a greater scientific understanding of the social and cultural influences on energy consumption. Funded under the EU Horizon 2020 programme for three years (2016-2019), ENERGISE develops, tests and assesses options for a bottom-up transformation of energy use in households and communities across Europe. Our team at the University of Helsinki is leading work package 3, Designing Living Labs. (http://energise-project.eu)