Innovation, market disruption and value creation

Innovation, market disruptions and value creation -teemakokonaisuudessa tutkitaan kulutusta ja kuluttajakäyttäytymistä vakiintuneiden markkinoiden toimintapojen haastajana.

Usein muutoksen ajureina ovat toimineet teknologinen kehitys ja nk. digitalisoituminen, jotka ovat ensin luoneet uusia markkinoita (esim. verkko- ja mobiilipalvelut) ja sittemmin muuttaneet toimialojen rakenteita (esim. energia, sähköinen liikenne, kauppa). Ekologinen ja taloudellinen kestävyys korostuvat tutkimuksessa. Tutkimusasetelmat ovat luonteeltaan monitieteisiä.

Kulutusta jäsennetään useilla toisilleen läheisillä käsitteillä. Kuluttajien kehittäviä toimia tarkastellaan yhteiskulutuksen (collaborative consumption & access, Belk 2014), yhteiskehittämisen (co-creation, Prahalad & Venkatesh 2006), kärkikäyttäjien (lead users, von Hippel 2005) ja prosumerismin (Toffler 1980) kaltaisten käsitteiden kautta. Arvon luontia tarkastellaan kulutuksen ja kuluttajuuden näkökulmista.

Sosioteknisen muutoksen näkökulma tarjoaa tutkimukselle kehitysorientaation ja kokeilujen näkemisen uusina muutosavauksina (Hoogma et al. 2002, Hoffmann 2011). Muutostutkimuksessa huomiota kiinnitetään välittäjäorganisaatioiden (Kivimaa 2014, Hodson and Marvin 2007) ja paikallisen osaamisen merkityksiin (Stewart 2007). Teknologian hyväksyttävyyden (Venkatesh & Davis 2000) ja innovaatioiden diffuusion (Rogers 1995) kautta lähestytään myös suoraviivaisemmin sitä, kuinka uusia ratkaisuja otetaan vastaan.

Temaattisesti tutkimuksessa kiinnitytään usein kestävään kulutukseen ja sitä koskeviin markkinoihin (energiaratkaisut ja -markkinat, kiertotalous, sähköinen liikenne). Markkinoita disruptiivisesti kehittävät innovaatiot kiinnostavat myös (Christensen 1997).

Tutkimusta tehdään pääosin strategisen tutkimuksen neuvoston, Euroopan komission ja Tekesin rahoittamissa hankekonsortioissa. Keskeisiä tutkimuspartnereita ovat Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus Syke ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Ihmisiä:

  • Petteri Repo, KTT, Dos, tutkimusjohtaja
  • Eva Heiskanen, FT, Dos, professori
  • Kaisa Matschoss, VTT, Dos, yliopistotutkija
  • Essi Pöyry, KTT, tutkijatohtori
  • Päivi Timonen, MTT, Dos, tutkimusjohtaja

<etunimi.sukunimi@helsinki.fi>

Hankkeita:

Valikoituja julkaisuja: