Tekeillä olevat väitöstutkimukset

Alta löydät KUPOLIn jäsenten tekillä olevat väitöstutkimukset.

Antti Seitamaa

Social Integration or Employability? A Comparative Analysis of Finnish and European Union Vocational Education and Training Policy

Alessandra Aldrovandi

Educational coping mechanisms and aspirations of migrant-background students in Finland

Samira Harjula

Ihannesubjekti ja valta opinto- ja uraohjauksessa

Reijo Aholainen

The EU ‘Education and Training 2010’ (ET2010) Work Programme

Pia Kola-Torvinen

Uudistusprosessien johtaminen peruskoulujärjestelmän eri tasoilla: muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset johtamiseen ja johtamisosaamiseen

Virpi Pakkanen

The Policy-Making and Governance of School Funding in Finland

Eeva Rontu

Arvot ja aatteellinen muutos suomalaisessa koulutuspolitiikassa

Mari Simola

Affective governance – Analysis of the development of higher education policies and practices in the Finnish University

Jarmo Veikkamo

Suomalaisen ammattikorkeakoulutuksen historiallinen tausta ja kehityksen dynamiikka

Saija Volmari

Borders of ‘Truth’, Positions of Power and Global Equality in Higher Education – Internationalization discourses and cross-border cooperation in Finland and Norway