Menneet tutkimushankkeet

KUPOLIn aikaisemmista suomenkielisistä tutkimushankkeista kerrotaan lyhesti alla. Suurin osa aikaisemmista tutkimuksista on toteutettu englanniksi. Näiden tutkimusten kuvaukset löytyvät KUPOLIn englanninkielisiltä sivuilta.
Koulumarkkinat ja segregaatio – kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta (KOSE)

Koulumarkkinat ja segregaatio – kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta -tutkimushankkeen fokuksessa ovat julkiset ja yksityisen koulutusinvestoinnit, kouluvalintaan liittyvät prosessit (sekä poliittis-hallinnollisella että yksityisellä tasolla) ja koulutuksen tuotokset (sekä rahassa mitattavat että rahassa mittaamattomat). Tutkimustehtävänä on Parents and School Choice – Family Strategies, Segregation and School Policies in Chilean and Finnish Basic Schooling (PASC) -hankkeen itsenäisenä jatkumona vertailla ja analysoida millaisia segregaation ehkäisemisen käytäntöjä ja niiden perusteluja kunnallisiin toimintapolitiikkoihin on sisällytetty Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Toisin sanoen miten kunnat pyrkivät hallinnoimaan kouluvalinnan ja siitä aiheutuvan segregaation negatiivisia ulkoisvaikutuksia.

Tutkimuksen keskeiset julkaisut

Varjo, J, Kalalahti, M. & Lundahl, L. 2016. Recognizing and Controlling the Social Cost of school Choice. In Noblitt, G. & Pink, B. (Eds.) Education, Equity, Economy: Crafting a New Intersection. Heidelberg: Springer.

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2016. Koulumarkkinoiden valjastajat – kunta ja kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta. Yhteiskuntapolitiikka 81 (6), 645–655. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201704126076

Varjo, J., Lundström, U. & Kalalahti, M. The governors of school markets? – Local education authorities, school choice and equity in Finland and Sweden. Research in Comparative and International Education, 13 (4) 481–498. DOI: https://doi.org/10.1177/1745499918807038

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2019. The art of governing local education markets – municipalities and school choice in Finland. Education Inquiry, 10 (2), 151–165. DOI: https://doi.org/10.1080/20004508.2018.1514907