Kuntien koulutus- ja työuraohjauksen hallinta 2020-2021

Tutkimuksessa tarkastellaan koulutus- ja työuraohjauksen hallintaa kunnallisella tasolla. Tutkimus on yhden kunnan käsittävä tapaustutkimus.

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida ohjaustyötä tekeviä paikallisia toimijoita, toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä ohjaustyön hallinnoinnin käytäntöjä. Tutkimustehtävässä on kaksi ulottuvuutta, ensimmäinen painottaa valtio–kunta -suhteen kautta rakentuvia poliittisia toimintamahdollisuuksia ja toinen toimintaa kunnassa:

1) Mitkä ovat koulutus- ja työuraohjauksen lainsäädäntöön, rahoitukseen, tavoitteisiin ja arviointiin perustuvat reunaehdot? Miten ohjaustyön hallinta raamittuu paikallisella tasolla?

2) Millainen on koulutus- ja työuraohjauksen kunnallinen toimintamalli?

Tutkimus on yhden keskikokoisen kunnan käsittävä tapaustutkimus. Aineisto muodostuu kunnallisesta, ohjausta käsittelevästä dokumenttiaineistosta sekä ohjaustyön asiantuntijoiden teemahaastatteluista.

Ota yhteyttä tutkijoihin