Kunnallinen perusopetuksen järjestäminen tulevaisuudessa

Kunnallinen perusopetuksen järjestäminen tulevaisuudessa -tutkimushankkeessa analysoidaan perusopetuksen järjestämistä tulevaisuudessa sekä siihen liittyvää kunnallista päätöksentekoa väestönmuutoksen kontekstissa.

Väestönmuutos tulee vaikuttamaan merkittävästi perusopetuksen järjestämiseen, kun lapsi- ja nuorisoikäluokat pienenevät ja oppilaitosverkko harvenee suuressa osassa Suomea. Aiemmat kuntaliitokset ja uudet hyvinvointialueet ovat muuttaneet kuntien toimintakenttää ja sivistystoimi on entistä merkittävämpi kunnallinen toimiala.

Kouluverkon harventuessa ja oppilaitosten koon kasvaessa opiskelumahdollisuudet siirtyvät yhä kauemmaksi lasten ja nuorten kotipaikoilta. Välimatkat lisäävät koulutuksellista eriarvoisuutta: syrjäseutujen lasten ja nuorten koulutusmahdollisuudet supistuvat, koulupäivät pitenevät, ja koulutus- ja työuraa koskevat valinnat kytkeytyvät entistä tiukemmin vanhempien erilaisiin resursseihin. Tarve löytää uudenlaisia keinoja järjestää perusopetusta onkin eräs tämänhetkisen kunnallisen koulutuspolitiikan keskeisistä kysymyksistä.

Tutkimuksessa kysymme:

  1. Miten kuntien olisi mahdollista järjestää perusopetusta uudella, mutta sosiaalisesti ja sivistyksellisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla?
  2. Millaisia merkityksiä erilaisille tavoille järjestää opetusta annetaan osana tulevaisuuden peruskoulua?

Tutkimusaineisto kootaan joukkoistavilla ja osallistavilla asiantuntijapaneeleilla vuoden 2024 aikana. Paneeleihin kutsutaan harkinnanvaraisella otannalla valituista kunnista kunnan sivistyshallinnon edustajia, rehtoreita ja opettajia.

Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusryhmä KUPOLI, kumppaneinaan Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos ja Koulutuksen tutkimuslaitos. Hankkeen rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS.

AJANKOHTAISTA TUTKIMUKSESTA

Hankkeen ajankohtaisiin uutisiin pääset alla olevista linkeistä.

Ota yhteyttä hankkeen tutkijoihin