Elinikäisen ohjauksen tila -arviointitutkimus

Elontila -tutkimushanke selvittää elinikäisen ohjauksen tilaa Suomessa.

Koulutus-, työ- ja uravalintojen ja elämänsuunnittelun tueksi tarkoitettu elinikäinen ohjaus koskettaa koko väestöä. Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Hämeen ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulut sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus käynnistävät elinikäistä ohjausta koskevan Elontila -arviointitutkimushankkeen.  

Elontila-arviointitutkimuksen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta: saatavuutta, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta sekä muodostaa elinikäisen ohjauksen laatukehikko, jonka avulla elinikäisen ohjauksen kenttää voidaan tulkinnallisesti analysoida ja kehittää monialaisesti toiminnan eri tasoilla.  

Osana arviointitutkimushanketta laaditaan elinikäisen ohjauksen laatukehikko, joka sisältää ehdotukset sektorirajat ylittävistä yhteisistä kansallisista elinikäisen ohjauksen seurantakohteista ja arviointivälineistä paikallisen ja kansallisen tiedolla johtamisen sekä elinikäisen ohjaustyön tueksi.

Tutkimuksen tilaajana on työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

AJANKOHTAISTA TUTKIMUKSESTA

Hankkeen ajankohtaisiin uutisiin pääset alla olevista linkeistä.

Ota yhteyttä KUPOLIn tutkijoihin