Kotieläinten lisääntymistiede

Kotieläinten lisääntymistieteen tutkimusryhmä (Animal Reproduction Science) koostuu eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkijoista ja eläinlääkäreistä, jotka työskentelevät eri eläinlajien lisääntymistieteen parissa. Varsinaisen lisääntymistieteen lisäksi meille tärkeitä asioita ovat myös eläinten hyvinvointi sekä One Health - yhteinen terveytemme. Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi tarjoamme kliinisen eläinlääketieteen palveluita lisääntymistieteen saralla.

Kotieläinten lisääntymistieteen kliiniset palvelut
Linkit