Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö - Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma (15 op)

Vakaa johtaja, muuttuva ympäristö – Varhaiskasvatuksen johtamisen täydennyskoulutusohjelma -hanke (15 op) toteutetaan Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä vuosina 2021–2022.

Tutkimusperustaisen koulutuksen tavoitteena on tarjota uran eri vaiheissa oleville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtajille sekä apulais- ja varajohtajina toimiville mahdollisuus kehittää omaa johtamisosaamistaan. Hankkeen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja rahoittajana on Opetushallitus. Hankkeen pedagogisen johtajana toimii Elina Fonsén.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat toisen vastaavan verkostohankkeen toimijat Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Verkostohankkeet tekevät yhteistyötä muun muassa valinnaisten opintojen järjestämisessä ja hankkeen lopussa järjestetään valtakunnallinen, yhteinen loppuseminaari.

Kurssin tiedot

Ajankohta: 1.10.2021–31.12.2022

Vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Elina Fonsén elina.fonsen@helsinki.fi

Tarkemmat tiedot kurssista löydät HY+:n verkkosivuilta.