Yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat ja tutkijatohtorit

Yliopistonlehtorien, yliopisto-opettajien ja tutkijatohtorien tutkimusintressit ja tutkimuksen kohteet
Alho, Marjut

FT, saksan kääntämisen yliopistonlehtori

Marjut Alho opettaa saksan kääntämistä.  

Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli eurorahaan liittyvää terminologiaa. Tällä hetkellä hän keskittyy tutkimuksessaan erityisesti käännösten tuomaan lisäarvoon asiakkaan näkökulmasta sekä erikoisalojen kääntämiseen. 

Eskelinen, Juha

FM, englannin kääntämisen yliopisto-opettaja

Juha Eskelinen opettaa työelämä- ja asiantuntijuusopintoja sekä englannin kääntämistä. Lisäksi hän valmistelee väitöskirjaa, jossa hän tutkii käännöspedagogiikkaa ja oppimista sekä kääntäjänkoulutuksen ja työelämän käytäntöyhteisöjen välisiä ilmiöitä.

Tutkimusprofiili

Franzon, Johan

FT, ruotsin kääntämisen yliopisto-opettaja

Johan Franzon opettaa ruotsin kääntämistä. Väitöskirjassaan (2009) hän vertasi musikaalin My Fair Lady kolmea skandinaavista käännöstä. Myöhemmin hän on tutkinut laulujen kääntämistä eri muodoissaan ja eri tarkoituksiin sekä musiikkiteatterikääntämisen historiaa ja populäärimusiikin käännösstrategioita. Hänen toimittamansa kirja Song Translation Studies: Lyrics in Context ilmestyy vuonna 2020.

Tutkimusprofiili

Kuusi, Päivi

FT, käännöstieteen yliopistonlehtori

Päivi Kuusen  tutkimusalueita ovat vähemmistökielten kääntäminen, kääntäjänkoulutus, kaunokirjallisuuden kääntäminen ja kääntämisen universaalit. Tällä hetkellä Kuusi keskittyy tutkimuksessaan kääntäjänkoulutuksen rooliin kielenelvytyksessä ja toimii käännöstieteen asiantuntijana ja käännösseminaarien vastuuopettajana koulutus-, tutkimus- ja käännöshankkeessa Kiännä! Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli.

Tutkimusprofiili

Nordman, Lieselott

FT, ruotsin kääntämisen yliopistonlehtori

Tutkimusprofiili

Probirskaja, Svetlana

FT, venäjän kääntämisen yliopistonlehtori

Svetlana Probirskaja on aiemmin tutkinut oikeusalan kääntämistä, ja väitöskirjassaan hän analysoi Suomen ja Venäjän välisiä bilateraalisia sopimuksia. Viime aikoina hän on tutkinut sota-ajan kääntämistä ja tulkkausta ja arkielämän kääntämis- ja tulkkauskäytäntöjä. Probirskaja yhdisti kaikki kiinnostuksen kohteensa Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat monikielisessä maailmassa: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta.

TUHAT

Riippa, Anne

FT, käännöstieteen yliopistonlehtori

Riippa tutkii kerronnallisen empatian käännettävyyttä, oikeustulkkien koulutusta Suomessa ja näytelmätekstien kääntämistä kulttuurienvälisyyden näkökulmasta. Post doc -tutkimuksessaan hän on tarkastellut kerronnallista empatiaa ja fokalisaatiota ranskankielisessä nykykirjallisuudessa (Leïla Slimani, Michel Houellebecq), sekä kaunokirjallisuutta kielenoppimisen resurssina. Väitöskirjassaan Riippa tutki intertekstuaalisuutta ja vanhojen kertomusten uudelleenkirjoituksia kolmen ranskalaiskirjailijan (Albert Camus, André Gide ja Paul Claudel) tuotannossa. Riippa on myös ranskan kielen opettaja (2003) ja rekisteröity oikeustulkki (2022).

Tutkimusprofiili

Tenhonen-Lightfoot, Erja

FL, tulkkauksen yliopisto-opettaja

Erja Tenhonen-Lightfoot on opettanut Helsingin yliopistossa vuodesta 1997 lähtien ja on myös tulkki ja konferenssi- ja oikeustulkkauspalvelun tarjoaja. Hänen aktiivityökieliään ovat suomi, saksa, englanti ja ruotsi ja passiivisia kieliään venäjä ja viro. Tenhonen-Lightfoot on filosofian lisensiaatti ja tutkii väitöskirjassaan rikosoikeuden pääkäsittelyjen tulkattavuutta Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Hän on mukana Diakin koordinoimassa oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksessa.

Tutkimusprofiili

375 humanistia

von Wolff, Stuart

FL, englannin kääntämisen ja tulkkauksen yliopisto-opettaja

Stuart von Wolff opettaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa. Hänen aktiivityökielensä ovat englanti, suomi, ranska ja saksa; hänen passiivikielensä ovat unkari ja ruotsi.

Stuart on filosofian lisensiaatti, ja hän tutkii väitöskirjassaan tulkki- ja kääntäjäkoulutusta sekä pedagogiikkaa, erityisesti monikielisyyttä ja kulttuurienvälistä viestintää.