Muut jäsenet

Emeritusprofessorit, muissa yliopistoissa opettavat dosentit ja viime vuosina väitelleet
Chesterman, Andrew, professori emeritus

Ph.D., monikielisen viestinnän professori emeritus

Tutkimusalueet: kontrastiivinen analyysi, kääntämisen teoria ja tutkimuksen metodologia.

Tutkimusprofiili
375 humanistia

Tiittula, Liisa, professori emerita

FT, KTM, käännöstieteen professori emerita

Liisa Tiittula on toiminut tutkijayhteisö TraSTin (Translation Studies and Terminology) johtajana (2011–2018). Hänen tutkimusalueitaan ovat muun muassa kirjallisuuden kääntäminen, kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, kuvailutulkkaus, multimodaalinen vuorovaikutus ja suomalais-saksalainen talousviestintä. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettajien ja tutkijoiden jaosto myönsi hänelle Tiedon helmi -palkinnon vuonna 2017. Liisa Tiittula on oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja.

Tutkimusprofiili
375 humanistia

Vehmas-Thesslund, Inkeri, professori emerita

FT, venäjän kääntämisen professori emerita

Inkeri Vehmas-Thesslund tutkii terminologiaa (käsiteanalyysi, käsitejärjestelmät ja erikoiskielet) ja käännösten käyttäjien tarpeita. Hänen toimittamansa Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (2008) sai soveltavan terminologian alan kansainvälisen palkinnon. Eläköidyttyään vuonna 2011 Vehmas-Thesslund on tutkinut venäjän kielen puhuttelukäytänteitä. Hän harrastaa laulua ja on suomentanut lauluja monista kielistä.

Tutkimusprofiili
375 humanistia

Kinnunen, Tuija, dosentti

FT, käännöstieteen dosentti

Tuija Kinnunen oli saksan kääntämisen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja on saksan kääntämisen yliopistolehtori Tampereen yliopistossa.

Tuija Kinnunen on tutkinut lakitekstien kääntämistä ja käännösten käyttöä oikeudenkäyntiaineistona, tulkin toimijuutta ja moniammatillista yhteistyötä sekä multimodaalisuutta oikeustulkkauksessa. Hän sai Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Tiedon helmi -palkinnon opetusansioistaan vuonna 2018.

Tutkimusprofiili

Kudashev, Igor, dosentti

FT, venäjän kääntämisen dosentti

Igor Kudashev toimii venäjän kielen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa.

Tutkimusprofiili

Pasanen, Päivi, dosentti

FT, käännöstieteen dosentti

Päivi Pasanen oli venäjän kääntämisen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii kääntämisen pedagogiikkaa ja kehyspohjaista terminologiaa sekä jokapäiväisiä termejä. Pasanen johti Kääntämisen ja tulkkauksen opetuksen digiloikka -projektia.

Tutkimusprofiili

 

Salmi, Leena, dosentti

FT, käännöstieteen dosentti

Leena Salmi toimii ranskan kielen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa.

Taivalkoski-Shilov, Kristiina, dosentti

FT, käännöstieteen dosentti

Kristiina Taivalkoski-Shilov toimii professorina Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut kaunokirjallisuuden kääntämiseen ja erityisesti 1700-luvun kirjallisuuteen.

Tutkimusprofiili

Leden, Laura, FT
Huotari, Léa, FD

Léa Huotari disputerade under våren 2021 på en avhandling om Effet du prototype sur le changement de sujet en traduction : Étude d’un corpus bidirectionnel littéraire français⇄finnois. Hon underviser vid Åbo Universitet.

Westerlund, Hanna, FD

Hanna Westerlund disputerade under hösten 2020 om kollokationer i översättning av Europeiska unionens förordningar. Du kan läsa hela avhandlingen här.

Virtanen, Taru, FT
Päivärinne, Meri, FT

Väitellyt 2018, linkki väitöskirjaan: Jean Barbeyrac, traducteur et homme de lettres
Tutkimusprofiili