7. Ehdokkaat ja tulevaisuuteen suuntautuva demokraattinen päätöksenteko

Lauri Rapeli ja Marina Lindell